INFORMACJA DLA RODZICÓW

  • Drukuj

W związku z zapowiedzianym od dnia 8 kwietnia 2019 roku strajkiem pracowników oświaty, zgodnie z informacją przekazaną Państwu na spotkaniach w dniach 2-3 kwietnia, Dyrektor Szkoły przypomina, że w dniach protestu nauczycieli zajęcia dydaktyczno - wychowawcze nie będą realizowane. W miarę możliwości dzieciom zapewniona zostanie opieka świetlicowa. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego.