Search

Information

Klasa matematyczno- informatyczna

W nowym roku szkolnym jedna z klas czwartych będzie realizować rozszerzony program z matematyki i informatyki. W klasie matematyczno-informatycznej (przedmioty rozszerzone: 1 godzina więcej matematyki i  informatyki) uczniowie będą doskonalić się w obsłudze komputera, edytorów tekstu i grafiki, tworzyć arkusze kalkulacyjne, strony internetowe i uczyć się postaw programowania w języku przystosowanym dla uczniów - Baltie i Logo.  Zwiększona ilość godzin z matematyki pozwoli zarówno utrwalać materiał jak i  poznawać nowy. Dla uczniów mających trudności ze zrozumieniem tematu będą prowadzone zajęcia wyrównawcze.

Oprócz tego będą mogli uczestniczyć w kółkach matematycznych przygotowujących do konkursów o różnych szczeblach oraz realizować projekty różnorodnej treści. Zorganizujemy zajęcia wyrównawcze dla tych, którym zrozumienie nauczanych  treści będzie sprawiało kłopoty.

Zapraszamy uczniów, którzy lubią matematykę i interesują się komputerami. Obiecujemy, że na komputerach będziecie mogli "grać"  bo będziecie sami sobie pisać gry. Dodatkowo uczniowie tej klasy będą mogli rozwijać swoje umiejętności logicznego myślenia, strategii, analizy i wyciągania wniosków na zajęciach z szachów.

Zapraszamy. Zapisy w sekretariacie szkoły do końca maja 2012.

Do klasy zostaną zapisani ci uczniowie, którzy uzyskali na teście kompetencji wynik na poziomie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi.

 

Additional information