Search

Information

Nowa świetlica

W nowym roku szkolnym świetlica będzie w sali nr 14 (parter)  zamiast w  stołówce szkolnej. Zapraszamy rodziców  uczniów klas I - III do zapisywania uczniów do świetlicy, która w tym roku będzie czynna od poniedziałku do piątku od godziny 6.30 do 17.00. Nad prawidłową opieką dzieci czuwać będzie  kierownik świetlicy p. Ewa Motyka  oraz wychowawczynie p. Katarzyna Bilska, p. Marzena Pelc - Napieracz, p. Marzena Jarecka - Grabias i p. Ilona Augustyn. Świetlica szkolna realizuje zadania opiekuńczo – wychowawcze poprzez:

- pomoc w nauce, szczególnie uczniom słabszym,

- kształtowanie postaw moralno – społecznych,

- wyrabianie nawyków zdrowego,  higienicznego i bezpiecznego  trybu życia,

- wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania wolnego czasu.

Additional information