Search

Information

Punktowy system oceniania

W II semestrze 2013/2014 r. decyzją Rady Pedagogicznej zostaje wprowadzony punktowy system oceniania w klasach IV, V, VI. Wychowawcy klas zapoznają z nim swoich uczniów na godzinach wychowawczych. Nowy system oceniania.

Ocena zachowania uczniów w klasach I, II i III  jest oceną opisową dokonywaną przez wychowawcę klasy.

Additional information