Search

Information

Programowanie w klasie I i IV

W bieżącym roku szkolnym będziemy w szkole pilotażowo wdrażać nauczanie programowania do edukacji formalnej w klasie pierwszej i czwartej na podstawie innowacji pedagogiczej.

Celami wdrażanego pilotażu jest:

1. Wypracowanie realnych zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz rekomendowanie do powszechnego wdrożenia, najskuteczniejszych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli w zakresie programowania,

2. Uruchomienie narzędzi wsparcia dla nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej ułatwiających samokształcenie na podstawie materiałów wytworzonych w pilotażu.

Czas pilotażu: 1 rok z możliwością przedłużenia do 3 lat

Początek pilotażu: 1 września 2016 r.

Świetlica dla szesciolatków

W tym roku szkolnym organizujemy świetlicę dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Klasa I  złożona z uczniów szescioletnich  bedzie uczyła się na I zmianę i zajęcia będzie rozpoczynała zawsze o godz. 8.25.

Przed zajęciami i po zajęciach sala będzie wykorzystywana jako świetlica. Dwie ubikacje zostały przystosowane do wieku maluchów (jedna dla dziewczynek, druga dla chłopców). Przed nami jeszcze dostosowanie szatni i wyposażenie klasy w materiały  dydaktyczne. Realizacje tych planów będzie możliwa po otrzymaniu dotacji z rezerwy budżetowej Państwa o którą szkoła wnioskowała. Mamy nadzieję, że takie warunki nauki będą dla uczniów bardzo zbliżone do tych, które mieli w przedszkolu.

Ciekawszy WF od 2014 r.

W roku szkolnym 2014/2015 wprowadzamy realizację dwóch ogólnopolskich programów dotyczących zajęć wychowania fizycznego i program autorski naszych nauczycieli wychowania fizycznego, których celem jest urozmaicenie zajęć wychowania fizycznego w szkole.

"Mały Mistrz".

Dwie klasy pierwsze będą uczestniczyć w programie ogólnopolskim "Mały Mistrz". Jedna z trzech lekcji wf w tych klasach będzie prowadzona przez dwóch  nauczycieli - wychowawcę klasy i nauczyciela wychowania fizycznego. Ideą tego programu jest propagowanie aktywnej postawy ucznia. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Bloki te to:

  1. Rowerzysta -Turysta,
  2. Gimnastyk -Tancerz,
  3. Saneczkarz - Narciarz - Łyżwiarz,
  4. Piłkarz,
  5. Lekkoatleta,
  6. Pływak - Wodniak.

Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności “Piłkarz” realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki.Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

"MultiSport"

W klasach IV - VI (poza klasami sportowymi) będzie realizowany pogram ogólnopolski "MultiSport". Ideą tego programu jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Zajęcia będą organizowane na różnych obiektach sportowych dających możliwość upowszechniania wielu sportów zgodnie z zainteresowaniami i indywidualnymi predyspozycjami uczniów.

Wywiad z panią Anną Czaplińską - Naczelnik Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu w TV Tarnobrzeg

Autorski program nauczania w kl. VI - VI

W klasach IV i V zajęcia wychowania fizycznego będą realizowane wg autorskiego programu nauczania. Dwie godziny prowadzone będą w formie zajęć ogólnorozwojowych i gier zespołowych na sali gimnastycznej lub Orliku, a dwie następne w formie sportów letnich czy zimowych np. narciarstwo, saneczkarstwo, łyżwiarstwo, żeglarstwo, kolarstwo itp.


 

Klasa sportowa IV

Od roku szkolnego 2014/2015 tworzymy  jedną klasę czwartą jako klasę sportową o profilu gry zespołowe i żeglarstwo. Program tej klasy będzie realizowany już po raz trzeci  w szkole wzorem ubiegłych lat. Klasy sportowe uczęszczają na basen - nauka pływania. Dla uczniów tych klas organizowany jest wyjazd w góry na tzw. "białą szkołę",  na której uczniowie uczą się jazdy na nartach i łyżwach. Ogólna ilość godzin wychowania fizycznego w klasie sportowej - 10 godzin na tydzień (czyli 2 godziny wf dziennie).

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów chętnych do zapisu do klasy sportowej odbyło się 14 kwietnia 2014r. Zapraszamy  rodziców do zapisywania dzieci do tej klasy w sekretariacie szkoły.  Spotkanie dla rodziców i uczniów  klasy sportowej  w celu wyjaśnienia funkcjonowania klasy sportowej odbędzie się we wrześniu 2014r.

 

Oświadczenie

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka .................................................. ucznia klasy ......................... Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu do klasy sportowej. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/~~łam się z zasadami rekrutacji i akceptuję warunki przyjęcia.

 

.......................................................

data i podpis rodzica / opiekuna

Klasa sportowa IV A

Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Kopernika w Tarnobrzegu tworzy w nowym roku szkolnym 2013/2014 jedną klasę czwartą jako klasę sportową o profilu gry zespołowe i żeglarstwo. Program tej klasy będzie realizowany już po raz drugi w szkole wzorem ubiegłego roku szkolnego. Klasy sportowe uczęszczają na basen - nauka pływania. Dla uczniów tych klas organizowany jest wyjazd w góry na tzw. "białą szkołę",  na której uczniowie uczą się jazdy na nartach i łyżwach. Ogólna ilość godzin wychowania fizycznego w klasie sportowej - 10 godzin na tydzień (czyli 2 godziny wf dziennie).

Zapisy do nowo tworzonej klasy sportowej trwają do końca maja 2013r. Zapraszamy chętnych rodziców do zapisywania dzieci do tej klasy w sekretariacie szkoły. Spotkanie dla rodziców i uczniów  klasy sportowej  w celu wyjaśnienia funkcjonowania klasy sportowej odbędzie się we wrześniu 2013r.

Więcej artykułów…

  1. Klasa żeglarska

Additional information