Dekalog logopedy

  • Drukuj

1.Zwracaj uwagę na własną wymowę, stawiaj sobie wysokie wymagania.

2.Staraj się , aby ćwiczeni usprawniające mowę były atrakcyjne, by dawały dzieciom radość i satysfakcję.

3.Zabawy i ćwiczenia stymulacje mowę prowadź systematycznie.

4.Przestrzegaj zasady stopniowania trudności.

5.Dostrzegaj kazdy sukces dziecka- nie szczędź pochwał i zachęt.

6.W działaniach stymulujących rozwój mowy uwzględniaj elementy ogólnego rozwoju

7.Zwracaj uwagę na wymowę dziecka w czasie wszystkich form jego aktywności - w czasie spacerów, zabaw.

8.Bądź cierpliwy i taktowny, dzięki temu uświadomisz dziecku potrzebę korekty mowy.

9.Nie prowadź ćwiczeń logopedycznych w czasie niedyspozycji dziecka np. choroby.

10.Bądź nauczycielem poszukującym, aktywizuj dziecko do pracy.

 

DROGI RODZICU !JEŚLI TWOJE DZIECKO MA ZABURZONĄ WYMOWĘ , TY TEŻ MUSISZ JE STYMULOWAĆ , CIEBIE TEZ OBOWIĄZUJE DEKALOG LOGOPEDY .PAMIĘTAJ ,, NIE WSZYSTKIE KWIATY ZAKWITAJĄ RAZEM. KAŻDY  MA SWÓJ CZAS I PORĘ."