Dzień logopedy

  • Drukuj

6 marca 2013 r. już po raz 9 obchodzony będzie Europejski Dzień Logopedy.      W tym roku upłynie on pod hasłem ,,SLI , rozwój językowy, czytanie- pisanie."Szeroko dyskutowany obecnie i budzący wiele kontrowersji termin SLI stosowany jest w odniesieniu do dzieci, u których obserwuje się znaczne ograniczenia w rozwoju zdolności językowych. Dzieci te uczą się języka wolno i nie zawsze uzyskują pełną sprawność w zakresie wszystkich jego podsystemów.Deficytom języka nie towarzyszy deficyt intelektualny w sferze niewerbalnej. Nie są też one konsekwencją upośledzenia słuchu, zaburzeń motorycznych, społeczno-emocjonalnych czy neurologicznych. W Polsce już      w 1956 dla określenia tego typu problemów wprowadzono termin -niedokształcenie mowy o typie afazji. Określenie ,,o typie afazji"miało oznaczać, iż obserwowane u dzieci zjawiska językowe są spowodowane zaburzeniami na najwyższym poziomie programowania mowy oraz przypominają objawy tzw. afazji nabytej. Niedokształcenie oznacza zaburzony , ale nie całkiem zahamowany rozwój umiejętności komunikacji językowej i zawiera elementy pomyślnej prognozy. Takie dziecko często rozumie mowę, ale ma problem z wypowiedzeniem słowa i zbudowaniem zdania.