Wpłaty na Radę Rodziców

  • Drukuj

Składki na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2018/2019 zostały ustalone w wysokości 30 zł od dziecka:

  • za drugie dziecko uczęszczające do SP4 - 20 zł.
  • za trzecie  i następne dziecko uczęszczające do SP4 - 0 zł.

Rada Rodziców prosi o regulowanie wpłat.