Search

Information

Zajęcia pozalekcyjne - II sem. 2016/2017

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych
w roku szkolnym 2016/2017
         
kółka przedmiotowe i kółka zainteresowań
rodzaj zajęć prowadzący zajęcia dzień tygodnia godzina rozpoczęcia miejsce
kółko historyczne Halina Paluch piątek 14.05 s.33
kółko przyrodnicze - kl.4ad Ewa Rams piątek 13.10 s.34
kółko przyrodnicze - kl.6bc Ewa Rams środa 14.05 s.34
kółko przyrodnicze - kl.6d Ewa Rams środa 15.00 s.34
kółko j.angielskiego - kl.3c Barbara Siwielec piątek 11.10 s.19
kółko j.angielskiego - kl.3d Barbara Siwielec środa 7.30 s.26
kółko j.angielskiego - kl.6c Barbara Siwielec piątek 13.10 s.35
kółko j.angielskiego - kl.3a Beata Palma-Egier środa 10.15 s.10
kółko j.angielskiego - kl.6a Beata Palma-Egier poniedziałek 12.10 s.10
kółko j.ang. - kl.6bd Ewa Górska czwartek 14.05 s.35
kółko matemat. - kl.4a Ilona Augustyn czwartek 13.10 s.33
kółko matematyczne - kl.6 Ilona Augustyn poniedziałek 13.10 s.33
kółko techniczne Barbara Reczek poniedziałek 14.05 s.29
kółko komputerowe - kl.5 M.Jarecka-Grabias piątek 14.05 s.29
kółko komputerowe Barbara Reczek poniedziałek 7.30 s.29
kółko szachowe Arkadiusz Papka poniedziałek 15.45 s.10
kółko teatralne Anna Zygiel środa 13.10 radosna salka
kółko plastyczne - kl. I-III Grzegorz Gerba poniedziałek 10.15 stołówka
kółko plastyczne - kl. IV-VI Grzegorz Gerba czwartek 7.30 s.26
kółko taneczne Anna Gurdak wtorek 14.05 korytarz II p.
zespołowe gry sportowe Monika Zasuwa poniedziałek 15.55 s.gimn.
         
zajęcia wyrównawcze
rodzaj zajęć prowadzący zajęcia dzień tygodnia godzina rozpoczęcia miejsce
zaj.wyr. z j.polskiego - kl.4 Anna Kozłowska wtorek 13.10 s.21
zaj.wyr. z j.polskiego - kl.5 Alina Murek środa 12.10 s.10
zaj.wyr. z j.polskiego - kl.6 Agata Woźniak wtorek 14.05 s.32
zaj.wyr. z j.polskiego - kl.6c Anna Zygiel czwartek 13.10 s.31
zaj.wyr. z j.ang - kl.4b Ewa Górska poniedziałek 10.15 s.10
zaj.wyr. z j.ang - kl.6a Beata Palma-Egier poniedziałek 13.10 s.10
zaj.wyr. z przyrody Anna Szymańska wtorek 14.05 s.34
zaj.wyr. z historii Halina Paluch wtorek 13.10 s.33
zaj.wyr. z matem. - kl.4 Anna Cygan poniedziałek 9.20 s.27
zaj.wyr. z matem. - kl.6b Ilona Augustyn wtorek 7.30 s.32
zaj.wyr. z matem. - kl.6c Ilona Augustyn wtorek 13.10 s.30

Zajęcia pozalekcyjne 2015/2016

                  Harmonogram zajęć pozalekcyjnych
                        w roku szkolnym 2015/2016
         
     kółka przedmiotowe i kółka zainteresowań
rodzaj zajęć prowadzący zajęcia dzień tygodnia godzina rozpoczęcia miejsce
kółko historyczne Halina Paluch poniedziałek 7.30 s.33
kółko przyrodnicze - kl.5 Ewa Rams wtorek 7.30 s.34
kółko przyrodnicze - kl.6 Ewa Rams czwartek 15.00 s.34
kółko j.angielskiego - kl.3b Ewa Górska piątek 10.15 s.27
kółko j.angielskiego - kl.3c Beata Palma-Egier piątek 10.15 s.37
kółko j.angielskiego - kl.3d Beata Palma-Egier środa 9.20 s.10
kółko j.angielskiego - kl.5b Ewa Górska piątek 12.10 s.27
kółko j.angielskiego - kl.6 Barbara Siwielec piątek 9.20 s.10
kółko komputerowe Anna Burda środa 15.55 s.29
kółko komputerowe Barbara Reczek poniedziałek 7.30 s.29
kółko szachowe Arkadiusz Papka środa 16.40 s.10
kółko szachowe Arkadiusz Papka czwartek 15.00 s.10
kółko teatralne Anna Zygiel czwartek 10.15 radosna salka
zespół wokalny Natalia Sieniawska wtorek 15.00 s.21
kółko plastyczne - kl. I-III Grzegorz Gerba czwartek 10.15 stołówka
kółko plastyczne - kl. IV-VI Grzegorz Gerba czwartek 14.05 s.26
kółko scrabble Renata Pryga piątek 8.25 biblioteka
kółko taneczne Anna Gurdak wtorek 14.05 radosna salka
sks - tenis stołowy 1 Rafał Zasuwa poniedziałek 12.10 korytarz I p.
sks - tenis stołowy 2 Rafał Zasuwa piątek 8.25 korytarz I p.
sks - siatkówka Adam Szaraniec piątek 16.45 s.gimn.
         
                   zajęcia wyrównawcze
rodzaj zajęć prowadzący zajęcia dzień tygodnia godzina rozpoczęcia miejsce
zaj.wyr. z j.polskiego - kl.4 Anna Kozłowska środa 15.00 s.32
zaj.wyr. z j.polskiego - kl.5 Agata Woźniak piątek 12.10 s.10
zaj.wyr. z j.ang - kl.4 Ilona Szczepaniuk czwartek 8.25 s.10
zaj.wyr. z j.ang - kl.5 Beata Palma-Egier wtorek 8.25 s.26
zaj.wyr. z przyrody - kl.4-5 Anna Szymańska poniedziałek 15.00 s.34
zaj.wyr. z przyrody - kl.6 Anna Szymańska piątek 7.30 s.34
zaj.wyr. z historii Halina Paluch wtorek 15.00 s.33
zaj.wyr. z matem. - kl.4 Anna Cygan czwartek 12.10 s.27
zaj.wyr. z matem. - kl.5 Ilona Augustyn czwartek 12.10 s.10
         
            zajęcia dla uczniów klas 6
rodzaj zajęć prowadzący zajęcia dzień tygodnia godzina rozpoczęcia miejsce
testy z j.polskiego - 6a Anna Zygiel wtorek 7.30 s.31
testy z j.angielskiego - 6a Beata Palma-Egier środa 8.25 s.35
testy z matematyki - 6a Grażyna Opioła czwartek 7.30 s.30
testy z j.polskiego - 6b Agata Woźniak poniedziałek 9.20 s.31
testy z j.angielskiego - 6b Barbara Siwielec czwartek 8.25 s.35
testy z matematyki - 6b Ilona Augustyn wtorek 7.30 s.30
testy z j.polskiego - 6c Alina Murek czwartek 7.30 s.31
testy z j.angielskiego - 6c Ewa Górska wtorek 7.30 s.32
testy z matematyki - 6c Grażyna Opioła poniedziałek 7.30 s.30
testy z j.polskiego - 6d Anna Kozłowska poniedziałek 9.20 s.32
testy z j.angielskiego - 6d Barbara Siwielec wtorek 7.30 s.35
testy z matematyki - 6d Grażyna Opioła piątek 8.25 s.10

Zajęcia pozalekcyjne w 2014/2015

Zajęcia cykliczne proponowane dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 zostają porzerzone o możliwość prowadzenia niektórych zajęć dla ucznia zdolnego na platformie zdalnego nauczania.

Rodzaj zajęć Prowadzący zajęcia Dzień tygodnia Godzina rozpoczęcia Miejsce
kółko historyczne Halina Paluch wtorek 14.05 s.33
kółko przyrodnicze - kl.4 Ewa Rams poniedziałek 15.55 s.34
kółko przyrodnicze - kl.5 Ewa Rams poniedziałek 16.40 s.34
kółko przyrodnicze - kl.6 Ewa Rams czwartek 7.30 s.34
kółko j.angielskiego - kl.3b Ewa Góska poniedziałek 12.10 s.27
kółko j.angielskiego - kl.5 Barbara Siwielec wtorek 13.10 s.21
kółko j.angielskiego - kl.5b Barbara Siwielec czwartek 8.25 s.26
kółko komputerowe Marzena Jarecka-Grabias środa 14.05 s.29
kółko szachowe Katarzyna Maszkowska czwartek 12.10

mała

świetlica

kółko szachowe Arkadiusz Papka poniedziałek 15.55 s.10
kółko techniczne Barbara Reczek poniedziałek 11.10 s.27
kółko teatralne Anna Zygiel poniedziałek 11.10

mała

świetlica

zespół wokalny Natalia Sieniawska środa 15.55 s.26
kółko plastyczne - kl. IV-VI Grzegorz Gerba środa 13.10 s.27
kółko plastyczne - kl. I-III Grzegorz Gerba czwartek 8.25 s.27
kółko scrabble Renata Pryga piątek 12.10 biblioteka
kółko taneczne Urszula Szpilczyńska wtorek 11.10 biblioteka
sks - tenis stołowy Monika Zasuwa poniedziałek 13.10 I p.
sks - tenis stołowy Rafał Zasuwa środa 10.15 I p.
sks - siatkówka Adam Szaraniec środa 16.40 s.gimn.
         
zajęcia wyrównawcze
rodzaj zajęć prowadzący zajęcia dzień tygodnia godzina rozpoczęcia miejsce
zaj.wyr. z j.polskiego - kl.4 Anna Kozłowska czwartek 13.10 s.21
zaj.wyr. z j.polskiego - kl.5 Agata Woźniak środa 11.10 s.37
zaj.wyr. z j.ang - kl.4 Beata Palma-Egier czwartek 13.10 s.10
zaj.wyr. z j.ang - kl.5 Ewa Górska poniedziałek 7.30 s.35
zaj.wyr. z przyrody - kl.4 Anna Szymańska czwartek 12.10 s.27
zaj.wyr. z przyrody - kl.5 Anna Szymańska piątek 15.00 s.34
zaj.wyr. z historii Halina Paluch poniedziałek 14.05 s.33
zaj.wyr. z matem. - kl.4 Ilona Augustyn czwartek 13.10 s.27
zaj.wyr. z matem. - kl.5 Grażyna Opioła czwartek 11.10 s.27
         
zajęcia dla uczniów klas 6
rodzaj zajęć prowadzący zajęcia dzień tygodnia godzina rozpoczęcia miejsce
testy z j.polskiego - 6a Anna Kozłowska czwartek 8.25 s.32
testy z j.angielskiego - 6a Ewa Górska środa 8.25 stołówka
testy z matematyki - 6a Ilona Augustyn środa 15.00 s.30
testy z j.polskiego - 6b Alina Murek poniedziałek 13.10 s.10
testy z j.angielskiego - 6b Barbara Siwielec poniedziałek 14.05 s.35
testy z matematyki - 6b Anna Cygan środa 7.30 s.33
testy z j.polskiego - 6c Alina Murek czwartek 10.15 s.19
testy z j.angielskiego - 6c Beata Palma-Egier wtorek 15.00 s.35
testy z matematyki - 6c Anna Cygan poniedziałek 7.30 s.30
testy z j.polskiego - 6d Anna Zygiel wtorek 7.30 s.32
testy z j.angielskiego - 6d Ewa Górska środa 7.30 s.32
testy z j.polskiego - 6e Agata Woźniak wtorek 15.00 s.31
testy z j.angielskiego - 6e Barbara Siwielec piątek 7.30 s.10
testy z matematyki - 6e Grażyna Opioła piątek 8.25 s.27

Zajęcia płatne, organizowane w szkole przez firmy zewnętrzne:

  1. Europejski Instytut Edukacji ENGRAM Sp. z o. o.  organizuje warsztaty z programu "Ucz się inteligentnie - Angielski w skojarzeniach". Zajęcia grupy jako kontynuacja z poprzedniego roku szkolnego będą się odbywać w dniach: 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 17.11, 1.12.2014r. w sali 10.
  2. Centrum Edukacji - Szkołą języków obcych ARKANA organizuje zajęcia z języka angielskiego w grupach 10-15 osobowych (2 razy w tygodniu po 1 godz).
  3. "Świat Robotyki" - warsztaty z programowania czyli szkolne kółko z robotyki. Zajęcia prowadzą specjaliści - inżynierowie najlepszych uczelni technicznych w Polsce. http://www.swiatrobotyki.pl/lokalizacje-i-terminy/

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2013/2014

 

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych
w roku szkolnym 2013/2014
         
dzień tygodnia rodzaj zajęć prowadzący zajęcia godzina rozpoczęcia miejsce
PONIEDZIAŁEK kółko j.angielskiego - kl.5 Ewa Górska 7.30 s.35
testy z matematyki - 6b Ilona Augustyn 7.30 s.30
kółko teatralne  Anna Zygiel 8.25 s.19
testy z j.polskiego - 6b Anna Zygiel 9.20 s.19
zaj.wyr. z j.ang - 5e Ilona Szczepaniuk 9.20 s.27
kółko plastyczne - kl.4-6 Grzegorz Gerba 9.20 s.26
kółko j.angielskiego - kl.3 Ilona Szczepaniuk 13.10 s.26
zaj.wyr. z przyrody Anna Szymańska 14.05 s.34
kółko informatyczne - 5b Jolanta Mudzik 15.45 s.29
WTOREK zaj.wyr. z historii - kl.6 Halina Paluch 7.30 s.33
kółko przyrodnicze - kl.6 Ewa Rams 7.30 s.34
zaj.wyr. z matem. - 5e Grażyna Opioła 7.30 s.30
testy z matematyki - 6a Grażyna Opioła 8.25 s.18
kółko dziennikarskie Agata Woźniak 9.20 s.27
zaj.wyr. z j.ang - kl.1-3 Ilona Szczepaniuk 10.15 s.27
kółko matemat. - kl.3 Ewa Herczakowska 12.10 s.27
sks - tenis stołowy Rafał Zasuwa 12.10 I p.
zaj.wyr. z j.ang - kl.4 Beata Palma-Egier 12.10 s.37
kółko j.angielskiego - kl.5 Beata Palma-Egier 13.10 s.18
zaj.katechetyczne - 2b,c Agata Podleśna 14.05 s.10
chór Wojciech Kawa 15.45 s.26
sks - siatkówka Adam Szaraniec 16.45 s.gimn.
ŚRODA kółko szachowe - 5b Arkadiusz Papka 7.30  s.10
kółko matem. - kl.5 Anna Cygan 8.25 s.35
testy z j.polskiego - 6d Agata Woźniak 14.05 s.32
zaj.wyr. z j.ang - 4c Ewa Górska 15.00 s.35
kółko historyczne Halina Paluch 15.00 s.33
zaj.wyr. z przyrody Anna Szymańska 15.00 s.34
       
CZWARTEK kółko j.ang - kl.6 Barbara Siwielec 9.20 s.10
kółko szachowe Katarzyna Maszkowska 10.15 świetlica
kółko informatyczne  Barbara Reczek 12.10 s.29
kółko techniczne Barbara Reczek 13.10 s.26
sks - tenis stołowy Rafał Zasuwa 13.10 I p.
zaj.wyr. z j.polskiego - 6d Agata Woźniak 14.05 s.32
kółko matem. - kl.5b Jolanta Mudzik 14.05 s.18
kółko przyrodnicze - kl.4 Ewa Rams 15.00 s.34
PIĄTEK testy z j.polskiego - 6a Anna Kozłowska 7.30 s.32
kółko piosenki angielskiej  Beata Palma-Egier 7.30 s.35
zaj.wyr.z j.ang. - kl.6d Barbara Siwielec 7.30 s.29
testy z matematyki - 6d Ilona Augustyn 8.25 s.26
testy z j.polskiego - 6c Anna Kozłowska 11.10 s.32
testy z matematyki - 6c Anna Cygan 12.10 s.19
kółko plastyczne - kl.1-3 Grzegorz Gerba 12.10 s.26
zaj.wyr. - 4a Halina Paluch 13.10 s.33
kółko informatyczne  Marzena Jarecka-Grabias 14.05 s.29
zaj.wyr. z historii - kl.5 Halina Paluch 14.05 s.33
kółko przyrodnicze - kl.5 Ewa Rams 15.00 s.34

Zajęcia wyrównawcze

dzień tygodnia

rodzaj zajęć

prowadzący zajęcia

godzina rozpoczęcia

miejsce

PONIEDZIAŁEK

zaj. wyr. z mat. - kl.4

Ilona Augustyn

7.30

s.18

zaj. wyr. z mat. - kl.4

Grażyna Opioła

8.25

s.30

zaj. wyr. z j.polskiego - kl.6

Anna Zygiel

14.10

s.33

zaj. wyr. z j.polskiego - kl.6

Agata Woźniak

15.00

s.33

ŚRODA

zaj. wyr. z j.polskiego - kl.6

Anna Kozłowska

7.30

s.32

zaj. wyr. z j.polskiego - kl.5

Alina Murek

10.15

s.37

zaj. wyr. z przyrody - kl.5

Anna Szymańska

10.15

s.27

CZWARTEK

zaj. wyr. z j.polskiego - kl.6

Alina Murek

8.25

s.37

zaj. wyr. z historii

Halina Paluch

14.05

s.33

PIĄTEK

zaj.wyr. z przyrody - kl.4

Anna Szymańska

7.30

s.27

zaj. wyr. z j.polskiego - kl.6

Agata Tarnawska

7.30

s.26

zaj. wyr. z mat. - kl.5

Anna Cygan

10.15

s.27

zaj. wyr. z j.polskiego - kl.4

Alina Murek

13.10

s.29

Więcej artykułów…

  1. Kółka zainteresowań

Additional information