Search

Information

Statut

STATUT

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 27 listopada 2017r.

 

 

Additional information