Search

Information

Międzynarodowe Projekty Erasmus+ w „czwórce

Szkoła Podstawowa Nr 4 rozpoczyna nowy rok szkolny z mocnym akcentem międzynarodowym. Otrzymaliśmy zgodę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację dwóch międzynarodowych projektów.

Pierwszy projekt, o tematyce sportowej „We are a T.E.A.M.! Together EU and Me!” będziemy realizować wspólnie z pięcioma europejskimi szkołami z Sycylii, Grecji, Bułgarii, Słowenii i Hiszpanii. Jest to znakomita oferta dla naszych uczniów, gdyż funkcjonują u nas klasy o profilu sportowym. Realizacja tego projektu rozszerzy nasze działania w tym zakresie na grunt europejski. Damy naszym uczniom możliwość zmierzenia się w rozgrywkach sportowych z rówieśnikami z innych krajów. Nauczyciele wymienią się doświadczeniem i dobrą praktyką w zakresie prowadzenia zajęć sportowych, organizowania zawodów i imprez sportowych. Na realizację tego projektu Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała naszej szkole kwotę 26 550 EUR.

W drugim projekcie „PEER BULLYING AND ALTERNATIVE SOLUTIONS IN EUROPEAN ASPECT realizowanym wspólnie ze szkołami z Turcji, Portugalii, Czech, Anglii i Sycylii, będziemy współpracować w zakresie profilaktyki działań wychowawczych, mających na celu przeciwdziałanie takim zjawiskom jak zastraszanie rówieśników, agresja wśród uczniów, brak tolerancji. Wspólnie z partnerskimi szkołami podejmiemy działania w kierunku wzmacniania u uczniów poczucia własnej wartości i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych w grupie rówieśniczej. Realizacja tego projektu umożliwi nam rozwijanie i wzmacnianie szkolnych działań wychowawczych, ukierunkowanych na wyeliminowanie negatywnych zachowań uczniów. Budżet tego projektu to 29 040 EUR.

Projekty będą realizowane w ciągu dwóch lat – od 1.09.2020 do 31.08.2022. Wysoki budżet projektów pozwoli na zorganizowanie dla naszych uczniów wielu ciekawych i wartościowych merytorycznie zajęć. A jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli – nasi uczniowie skorzystają z wielu tygodniowych wyjazdów do partnerskich szkół w Europie.

Additional information