Harmonogram spotkań z rodzicami  - Wyspiańskiego 10

Nauczyciele uczący w klasach 4-7 pełnią dyżur w godz 17.00 - 17.45 

21 listopada 2017r (wtorek) - godz 16.30

1a - sala nr 15

1b - sala nr 16

1c - sala nr 17

2a - sala nr 18

3a - odbyła się 17.11.2017r.

3b - sala nr 19

3c - sala nr 20

3d - sala nr 21

22 listopada 2017 r (środa) - godz. 16.30

4a - sala nr 18

4b - sala nr 19

4csala nr 20

4dsala nr 21

5asala nr 26

5bsala nr 30

5csala nr 29

5dsala nr 31

7asala nr 35

7bsala nr 33

7csala nr 34

7dsala nr 32

22 listopada 2017 r. (środa ) godz 18.00

6a sala nr 31

6b sala nr 32

6c sala nr 33

Harmonogram spotkań z rodzicami  - Kopernika 18

oddziały gimnazjalne

21 listopada 2017r (wtorek) - godz 17.00

2a  - w późniejszym terminie

2b - sala nr 10

3a - sala nr 30

3b - w póżniejszym terminie

3c - sala nr 2