Search

Information

Super Lion 2021

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w Szkole Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu po raz czternasty odbędzie się konkurs języka angielskiego „Super Lion”. Jest on przeznaczony dla uczniów klas III szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

Ze względu na sytuację epidemiczną przewidujemy jeden etap konkursu, który odbędzie się w przeciągu kilku dni w zależności od ilości chętnych uczniów. Przewidywany termin konkursu to 22-26 marca 2021r. Szkoły uczestniczące w konkursie zostaną poinformowane mailowo o dokładnej dacie konkursu dla konkretnej placówki. W wypadku niekorzystnej sytuacji epidemicznej skutkującej czasowym zamknięciem stacjonarnej pracy szkoły data przeprowadzenia konkursu może ulec przesunięciu.

Prosimy, aby odpowiednio wcześnie odbyły się szkolne eliminacje, na podstawie których wyłonieni zostaną uczestnicy wojewódzkich zmagań z językiem angielskim.

Szczegółowy regulamin przesyłamy w załączeniu.

Prosimy o dostarczenie pisemnych list uczniów do dnia 08.03.2021r. do sekretariatu naszej szkoły bądź na podany w regulaminie adres mailowy.

Równocześnie prosimy dyrektora szkoły o przekazanie informacji o konkursie anglistom oraz o wytypowanie nauczyciela do pomocy w komisji egzaminacyjnej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Organizatorzy konkursu:                 Dyrektor szkoły          

mgr Barbara Siwielec                       mgr Grzegorz Kokoszka                    

 mgr Ewa Górska

 

 

Regulamin miejskiego konkursu języka angielskiego

dla klas III szkoły podstawowej

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań dzieci językiem obcym oraz kulturą krajów anglojęzycznych,
 • pobudzanie do twórczego, aktywnego myślenia,
 • kształtowanie świadomości językowej (language awareness),
 • rozwijanie otwartości i tolerancji w stosunku do odmiennych kultur i narodów,
 • wyrabianie pewności siebie, umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, umiejętności pokonania stresu,
 • rozwijanie otwartości, optymistycznego sposobu podchodzenia do problemów poznawczych i realizacyjnych.

 

Założenia:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas III szkoły podstawowej.
 2. Liczba uczestników konkursu z poszczególnych szkół uzależniona jest od liczby oddziałów klas w danej szkole. Obowiązuje zasada wytypowania trzech uczniów na oddział (np.jeśli są 4 klasy III – liczba uczestników wynosi: 4 oddziały x 3uczniów = 12).
 3. Listę uczestników  należy zgłosić w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu lub przesłać listę na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 08.03.2021r.
 4. Nazwiska nauczycieli do komisji konkursowej należy zgłosić także do dnia 08.03.2021r. - po jednym z nauczycieli z każdej szkoły, z której uczniowie zostaną zgłoszeni do konkursu.
 5. Ze względów na rywalizację fair play do konkursu nie powinni być typowani uczniowie, którzy mieszkali w krajach anglojęzycznych przez co najmniej 4 lata.
 6. Uczniowie biorący udział w konkursie muszą być zdrowi, bez objawów infekcji. Rodzice podpisują odpowiednie oświadczenie o stania zdrowia dziecka. Obowiązkowe jest posiadanie maseczki lub przyłbicy na terenie szkoły. Podczas samego konkursu maseczki będą mogły być zdjęte.
 7. Uczeń chory, który nie może przyjechać na konkurs może być zastąpiony innym uczniem. Należy to zgłosić organizatorowi przed konkursem drogą mailową.
 8. Uczniowie zgłoszeni do konkursu przyjeżdżają z prawnym opiekunem lub z nauczycielem opiekunem na własny koszt.
 9. Konkurs ma jeden etap wojewódzki, prace są sprawdzane w dniu konkursu przez nauczycieli biorących udział w komisji konkursowej.
 10. Uczniowie mają jedną godzinę lekcyjną na rozwiązanie testu konkursowego.
 11. W konkursie wyłonieni zostaną najlepsi uczniowie zajmujący 1, 2 oraz 3 miejsce oraz dziesięć wyróżnień. Uwzględniona jest możliwość przyznania dwóch równorzędnych miejsc na podium przy uzyskaniu tej samej liczby punktów. Jeśli ilość miejsc "na podium" zwiększy się, organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby osób wyróżnionych.
 12.  Wszyscy uczniowie z najlepszymi wynikami (miejsce 1, 2, 3) otrzymają dyplomy oraz nagrody, wyróżnieni otrzymują dyplomy oraz/lub upominki (jest to uzależnione od możliwości finansowych organizatora).
 13. Szczegółowy wynik konkursu przesłany zostanie na adres szkół najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2021.
 14. Nagrody zostaną przesłane uczestnikom poprzez firmę kurierską.
 15. Organizator stara się o wpisanie konkursu na listę konkursów zaaprobowanych przez kuratora, które można wpisać na świadectwie kończącym klasę trzecią szkoły podstawowej (zazwyczaj odnosi się to do 1, 2, 3 miejsca oraz wyróżnień– wg wytycznych kuratora)

 

 

Zadania konkursowe mieszczą się w zakresie

materiału programowego klas I-III

 

Arkusz konkursowy zostanie opracowany w oparciu o różne podręczniki do nauki języka angielskiego w nauczaniu zintegrowanym.

 

Słownictwo:

-    najbliższe otoczenie (Me and my school)

-    Części ciała (Body)

-    Kolory (Colours)

-    Ulubione zabawki (Toys)

-    Świat zwierząt (Animals)

-    Części garderoby (Clothes)

-    Uczucia, potrzeby i stany emocjonalne (Feelings and needs)

-    Rodzina i przyjaciele (My family and friends)

-    Umiejętności (All about me)

-    Ulubione potrawy i napoje (Food and drinks)

-    Spędzanie wolnego czasu (Sports and leisure-time activities)

-    Zdrowie (Health, keep fit)

-    Liczby, zakupy i pieniądze (Numbers, shopping and money)

-    Godziny i kalendarz (Time and calendar)

-    Pory roku i pogoda (Seasons and weather)

-    Dom rodzinny (My home)

-    Ciekawe miejsca w mieście rodzinnym dziecka (Places and directions)

-    Zawody (Occupations)

-    Świat wyobraźni i marzenia (Fantasy – dreams and wishes)

-    Wakacje (Holidays)

-Celebrowanie świąt (Christmas, Easter, w tym świąt obchodzonych w krajach anglojęzycznych) -  elementy kultury krajów anglojęzycznych

 

Gramatyka:

-    Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników

-    Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

-    Formy dzierżawcze ‘s;s’

-   Zaimki osobowe: I, you, she, he, it, we, they, me, him, her, them, us

-    Zaimki wskazujące: this, that, these, those

-    Zaimki pytające: who, what, which, whose, where

-    Przymiotnik dzierżawczy: my, your, her, his, its, our, their

-    Stopniowanie przymiotników

-    Pozycja przymiotnika w zdaniu

-    Okolicznik czasu, np. now, tomorrow

-    Okolicznik częstotliwości, np. always, never

-    Okolicznik miejsca, np. under, in front of, in, on, next to, opposite, between

-    Okolicznik czasu, np. at six, on Monday, in January, for lunch

-    Okolicznik sposobu, np.: by train, on foot

-    Określony: the

-    Nieokreślony: a, an, some, any

-    Spójnik: and, but, because

-    Wyrażanie umiejętności: can

-    Wyrażanie stanu posiadania: to have

-    Wyrażanie upodobań: to like

-   Wyrażanie teraźniejszości w czasie Present Continuous dla określania czynności przedstawionych na obrazkach lub odbywających się w chwili mówienia

-  Wyrażanie teraźniejszości w czasie Present Simple dla określenia czynności wynikających z rozkładu dnia, zwyczajów i upodobań

-  Wyrażanie poleceń i rozkazów: the imperative, np. Don’t touch it!

   

   Regulamin w pdf

 o

  Przykładowe arkusze konkursowe z poprzednich lat są zamieszczone na stronie szkoły - http://sp4tbg.pl/super-lion 

Super Lion 2020

Regulamin "Super Lion" 2020 - plik w pdf gnome mime application pdf

 Przykładowe arkusze konkursowe z poprzednich lat są zamieszczone na stronie szkoły http://sp4tbg.pl/super-lion

Super Lion 2019

Test Super Lion 2019 - plik pdf

Super Lion 2018

Regulamin konkursu SUPER LION 2018 - ściągnij plik pdf

Super Lion 2017 - wyniki

Pięknego wiosennego dnia 31 marca 2017r. o godzinie 14.00 rozpoczął się po raz jedenasty konkurs języka angielskiego dla trzecioklasistów. W tym roku po raz drugi przeprowadzono konkurs wojewódzki. W konkursie wzięło udział 86 uczniów z 16 szkół podstawowych.

Przyznano pierwsze, drugie i dwa trzecie miejsca oraz 9 wyróżnień. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki oraz poczęstowali się słodką babeczką. Uczniowie spoza miasta za trud dojechania na konkurs otrzymali pamiątkowy dyplom uczestnictwa. Uroczyste podsumowane konkursu oraz rozdanie nagród rzeczowych i dyplomów dla laureatów nastąpi w dniu 10.06.2017, kiedy to w naszej szkole odbędzie się festyn rodzinny.

Bardzo dziękujemy za pomoc w sprawdzaniu prac konkursowych paniom: Monice Bartman z SP9 w Tarnobrzegu, Urszuli Weryńskiej-Żyle z SP Mały Książę w Tarnobrzegu, Wioletcie Sałek z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu, Małgorzacie Tomach ze Szkoły Podstawowej z Buszkowic oraz Dominice Małek z Publicznej Szkoły Podstawowej z Przędzela.

Jednocześnie informujemy, że laureaci konkursu (zdobywcy miejsc na podium  i wyróżnienia) informację o swoim wyniku mogą mieć wpisaną na świadectwo szkolne kończące klasę trzecią  szkoły podstawowej. Zgodę na publikację wydał Podkarpacki Kurator Oświaty*.

Test rozwiązywany przez uczniów w tym roku można ściągnąć tutaj.   
Gratulujemy i zapraszamy za rok.

Additional information