Search

Information

II Kongres Mediatorów Rówieśniczych 9-10.10.2018 r.

Dnia 9.10.2018 r. ponad 160 uczniów z 41 szkół z całego podkarpacia przyjechało do Czudca po to, by wziąć udział w II Kongresie Mediatorów Rówieśniczych, którego organizatorem było Podkarpackie Centrum Mediacji we współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Naszą szkołę reprezentowało 6 uczniów ze Szkolnego Klubu Mediatora. Uroczysta inauguracja odbyła się w Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie z udziałem pani Kurator Oświaty Małgorzaty Rauch, wiceprezesa Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów Jerzego Śliwy oraz Prezesa Podkarpackiego Centrum Mediacji pana Wiesława Pałki. Nasze uczennice Ania i Martyna podjęły negocjację z władzami oświatowymi poruszając problemy dotyczące współczesnej szkoły, m.in. ciężkie plecaki, wyposażenia szkół w profesjonalne pracownie. Praca mediatora rówieśniczego to wolontariat, który należy zaznaczyć na świadectwie szkolnym jako szczególne osiągnięcia ucznia. Pani kurator obszernie wypowiedziała się na temat wygłoszonych postulatów i wyraziła chęć współpracy. Kolejna część odbyła się w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Czudcu. Młodzież miała okazję spotkać się z Krystianem Herbą- nauczycielem i sportowcem specjalizującym się w trialu rowerowym. Pokaz dostarczył wszystkim niezapomnianych przeżyć i wrażeń. Wszyscy otrzymali od plakat z autografem Krystiana Herby oraz zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

W dalszej części uczestnicy Kongresu wzięli udział w warsztatach podczas których zapoznali się z procedurą prowadzenia mediacji rówieśniczych, ćwiczyli umiejętności parafrazowania i budowania komunikatów ,,JA”, tak ważnych w mediacjach. Ponadto mogli lepiej się poznać i zintegrować dzięki zabawom i ćwiczeniom przygotowanym przez trenerów. Zaprezentowane zostały dobre praktyki mediacyjne, a młodzież miała okazję czerpać z doświadczenia swoich kolegów mediatorów. Miłym zakończeniem dnia była dyskoteka prowadzona przez wodzireja, który zapewnił świetną zabawę i stworzył wyjątkową atmosferę. Kolejny dzień rozpoczął się zabawami integracyjnymi, które zaktywizowały wszystkich i pobudziły do działania. Następnie uczniowie doskonalili swoje umiejętności w symulacjach mediacji oraz mogli sprawdzić się w roli mediatora i utrwalić procedurę mediacji rówieśniczej. Na zakończenie uczestnicy mieli okazję obejrzeć pokaz mediacji wykonanej przez Pana Jerzego Śliwę i wybranych uczniów – mediatorów. Udział w kongresie dostarczył naszym uczniom nowych doświadczeń i wzbogacił o wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne przy rozwiązywaniu sporów rówieśniczych.

 

Additional information