Search

Information

Primus Inter Pares

 Primus inter pares (łac., "pierwszy wśród równych sobie"). Określa się w ten sposób osobę, która posiada pewien autorytet wśród pozostałych członków grupy, do której należy.  Czasem określa się w ten sposób osobę która jest nieoficjalnym liderem danej grupy.

Primus Inter Pares to w naszej szkole tytuł "Absolwent Roku". Jest to nagroda dla ucznia klasy 6, który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen  5,0 i wyżej, bez oceny dostatecznej)  i wykazał się inną aktywnością na terenie szkoły. Kapituła złożona z dyrektora szkoły, 2 nauczycieli, 2 przedstawicieli Rady Rodziców i 2 przedstawicieli Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej bierze pod uwagę:

  1. Średnią ocen z przedmiotów,
  2. Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
  3. Reprezentowanie szkoły w środowisku,
  4. Udział w życiu szkoły.

W tajnym głosowaniu Kapituła dokonuje wyboru absolwenta  spośród uczniów  zaproponowanych przez wychowawców klas szóstych. Wychowawca zgłasza tylko jedną kandydaturę z klasy. Decyzja kapituły jest niepodważalna i ostateczna.

  • Absolwent Roku 2009/2010 – Anna Krasowska
  • Absolwent Roku 2010/2011- Katarzyna Powierża
  • Absolwent Roku 2011/2012 – Agnieszka Dzierzkowska  i  Kamil Kaczmarek.
  • Absolwent Roku 2012/2013- Monika Stępińska
  • Absolwet Roku 2013/2014 - Jakub Kozioł
  • Absolwent Roku 20014/2015 - Michalina Krakowiak

Additional information