Search

Information

 

                                  PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK

 

                                     W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

Lp.

Zadania

Sposób wykonania

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

1.

Rekrutacja członków PCK.

zapisy

IX

A. Szymańska

B. Łygas

 

2.

Przydział zadań. Ustalenie zakresu działalności.

plan pracy

IX

A. Szymańska

 

3.

Zorganizowanie podręczników i przyborów szkolnych uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

zbiórka

IX

Wychowawcy klas

Pedagog

 

 

4.

Kwesty na cele charytatywne.

zbiórka

cały rok

A. Szymańska

B. Łygas

 

5.

Pomoc często chorującym i słabiej uczącym się kolegom.

działanie praktyczne

cały rok

Wychowawcy klas

 

6.

Rozprowadzanie cegiełek PCK.

działanie praktyczne

cały rok

A. Szymańska

B. Łygas

 

7.

Konkurs plastyczny dla klas I - III: „Twoja krew darem dla innych”.

konkurs

X

B. Łygas

 

8.

Konkurs plastyczny dla klas IV-VI: „Zostań honorowym dawcą krwi!”.

konkurs

X

A. Szymańska

G. Gerba

 

10.

Porządkowanie cmentarzy.

działanie praktyczne

X-XI

Wychowawcy klas

 

11.

Kiermasz świąteczny.

działanie praktyczne

XII

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

 

12.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”

pokaz

IV

B. Łygas

 

13.

Spotkanie klas pierwszych ze stomatologiem lub pogadanka „Jak zapobiegać próchnicy?”.

pogadanka,

IV

Wychowawcy klas pierwszych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Konkurs plastyczny dla klas IV-VI: „Stop! Dla używek”.

konkurs

V

A. Szymańska

G. Gerba

 

 

 

 

 

 

 

15.

Prezentacja prac konkursowych.

wystawa

cały rok

A. Szymańska

B. Łygas

 

16.

Promocja zdrowia: „Wypoczywaj zdrowo i bezpiecznie”.

pogadanka

I, VI

Wychowawcy klas

 

17.

Podsumowanie pracy Szklonego Koła PCK.

sprawozdanie

VI

A. Szymańska

B. Łygas

 

 

 

 

                                

                                 

Polski Czerwony Krzyż to największa i najstarsza organizacja humanitarna w Polsce. Jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w wypełnianiu swojej misji kieruje się zawsze siedmioma podstawowymi zasadami,  które są stałe i nie ulegają wpływom aktualnych ideologii.

Czytaj więcej: Idea PCK

KONKURS
 
Szkolne Koło PCK ogłasza w roku szkolnym 2013/2014
konkurs plastyczny
dla uczniów klas IV – VI
 
„Zostań honorowym dawcą krwi”
 
Prace w formacie A3 wykonane dowolną techniką
 
należy składać do 20.10.2013r. do p. Szymańskiej.
 
 
KONKURS
 
Szkolne Koło PCK ogłasza w roku szkolnym 2013/2014
konkurs plastyczny
dla uczniów klas I - III
„Twoja krew darem dla innych” 
Prace w formacie A4 wykonane dowolną techniką
 należy składać do 20.10.2013r. do p. Łygas.

Additional information