Search

Information

Nauczyciele

Dyrektor

mgr Grzegorz Kokoszka

Wicedyrektor

mgr Edyta Sztylko

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Urszula Bijak

mgr Katarzyna Bilska

mgr Elżbieta Bogobowicz

mgr Dorota Deroń

mgr Małgorzata Górczyńska

mgr Ewa Lipska

dr Maria Łukawska

mgr Barbara Łygas

mgr Jadwiga Mazur

Religia, Etyka

mgr Anna Gurdak

mgr Agata Podleśna

Język polski

mgr Anna Kozłowska

mgr Alina Murek

mgr Barbara Tarnawska-  Badawika

mgr Agata Woźniak

mgr Anna Zygiel

Język angielski / niemiecki

mgr Sebastian Ciejka

mgr Ewa Górska

mgr Beata Palma - Egier

mgr Barbara Siwielec

lic. Martyna Rębisz

Historia

mgr Grzegorz Gerba

mgr Jolanta Kobyłecka

mgr Grzegorz Kokoszka

mgr Andrzej Niedziałek

mgr Teresa Wolska

Wiedza o społeczeństwie
mgr Jolanta Kobyłecka
Matematyka

mgr Ilona Augustyn

mgr Anna Cygan

mgr Krystyna Litwin

mgr Katarzyna Małecka

mgr Grażyna Opioła

mgr Dorota Wencowska

Przyroda / Biologia

mgr Ewa Rams

mgr Anna Szymańska

mgr Agnieszka Wryk

 

Informatyka

mgr Marzena Jarecka-Grabias

mgr Leszek Mazur

mgr Barbara Reczek

mgr Edyta Sztylko

mgr Sylwester Stopiński

 

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Adam Szaraniec
Geografia

mgr Anna Szymańska

mgr Agnieszka Wryk

Fizyka
mgr Sylwester Stopiński
Chemia
mgr Beata Grabowska
Wychowanie fizyczne

mgr Barbara Mortka

mgr Barbara Moniakowska

mgr Andrzej Niedziałek

mgr Arkadiusz Papka

mgr Adam Szaraniec

mgr Artur Szkutnik

mgr Monika Zasuwa

mgr Rafał Zasuwa

Muzyka
mgr Natalia Sieniawska
Plastyka

mgr Grzegorz Gerba

mgr Agnieszka Sudoł

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Anna Szymańska
Doradztwo zawodowe
mgr Justyna Uchańska
Pedagog szkolny

mgr Iwona Bator

mgr Katarzyna Maszkowska

Nauczyciel wspomagający

mgr Ilona Augustyn

mgr Agnieszka Głaz

mgr Sylwia Jadach

mgr Anna Kozłowska

mgr Dominika Materkowska

mgr Katarzyna Małecka

mgr Kamila Michałowska

mgr Katarzyna Paluch

mgr Barbara Reczek

mgr Beata Sagan

mgr Dorota Wencowska

 

Biblioteka

mgr Renata Pryga

mgr Teresa Wolska

Świetlica

mgr Ewa Motyka

mgr Marzena Jarecka - Grabias

mgr Marzena Pelc - Napieracz

Additional information