Search

Information

Nauczyciele

Dyrektor

mgr Grzegorz Kokoszka

 

Wicedyrektorzy

mgr Edyta Sztylko

mgr Iwona Bator

                            Edukacja wczesnoszkolna

mgr Urszula Bijak

mgr Elżbieta Bogobowicz

mgr Dorota Deroń

mgr Ewa Lipska

dr Maria Łukawska

mgr Barbara Łygas

mgr Jadwiga Mazur

                                        Religia, Etyka

mgr Anna Gurdak

mgr Agata Podleśna

mgr s. Helena Książek

mgr Barbara Stawarz

                                       Język polski

mgr Maria Halat

mgr Anna Kozłowska

mgr Alina Murek

mgr Barbara Serwan - Kupiec

mgr Barbara Tarnawska-  Badawika

mgr Agata Woźniak

mgr Anna Zygiel

                            Język angielski / niemiecki

mgr Sebastian Ciejka

mgr Ewa Górska

mgr Elżbieta Hajder

mgr Beata Palma - Egier

mgr Barbara Siwielec

mgr Monika Dziadura

mgr Ewelina Łuczakowska

                                         Historia

mgr Grzegorz Kokoszka

mgr Halina Paluch

mgr Jolanta Kobyłecka

mgr Grzegorz Gerba

mgr Adam Sadecki

mgr Anna Gurdak

mgr Andrzej Niedziałek

                                       Matematyka

mgr Ilona Augustyn

mgr Anna Cygan

mgr Grażyna Opioła

mgr Ewa Klimczyk

mgr Dorota Wencowska

                                 Przyroda / Biologia

mgr Ewa Rams

mgr Anna Szymańska

mgr Agnieszka Wryk

                               Zajęcia komputerowe

mgr inż. Anna Burda

mgr Marzena Jarecka-Grabias

mgr Barbara Reczek

mgr Edyta Sztylko

mgr Leszek Mazur

                       Edukacja dla bezpieczeństwa
                               mgr Teresa Wolska
                                    Geografia

                       mgr Urszula Staniszewska

                           mgr Agnieszka Wryk

                                         Fizyka
                            mgr Sylwester Stopiński
                                        Chemia
                             mgr Beata Grabowska
                               Wychowanie fizyczne

mgr Barbara Mortka

mgr Barbara Moniakowska

mgr Andrzej Niedziałek

mgr Artur Szkutnik

mgr Arkadiusz Papka

mgr Adam Szaraniec

mgr Monika Zasuwa

mgr Rafał Zasuwa

                    Wychowanie do życia w rodzinie
                                mgr Barbara Stawarz
                           Doradztwo zawodowe
                         mgr Grzegorz Kokoszka
                                Pedagog szkolny

mgr Katarzyna Maszkowska

mgr Iwona Bator

                         Nauczyciel wspomagający

mgr Katarzyna Bilska

mgr Małgorzata Górczyńska

mgr Małgorzata Wilga

mgr Dominika Materkowska

mgr Ewa Samołyk

mgr Katarzyna Paluch

mgr Beata Sagan

mgr Agnieszka Głaz

mgr Aneta Korzenicka-Koczot

                                     Biblioteka

mgr Renata Pryga

mgr Teresa Wolska

                                       Świetlica

mgr Ewa Motyka

mgr Marzena Pelc - Napieracz

mgr Marzena Jarecka - Grabias

mgr Monika Zasuwa

Additional information