Search

Information

Nauczyciele

Dyrektor

mgr inż. Anna Burda

Wicedyrektor

mgr Edyta Sztylko

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Urszula Bijak

mgr Elżbieta Bogobowicz

mgr Dorota Deroń

mgr Małgorzata Górczyńska

mgr Ewa Herczakowska

mgr Ewa Lipska

dr Maria Łukawska

mgr Barbara Łygas

mgr Bożena Maciałek

mgr Jadwiga Mazur

 

Religia, Etyka

 

mgr Anna Gurdak

mgr Agata Podleśna

mgr s. Helena Książek

 

Język polski

 

mgr Anna Kozłowska

mgr Alina Murek

mgr Agata Woźniak

mgr Anna Zygiel

 

Język angielski

 

mgr Ewa Górska

mgr Beata Palma - Egier

 mgr Barbara Siwielec

 

Historia

 

mgr Halina Paluch

 

Matematyka

 

mgr Ilona Augustyn

mgr Anna Cygan

mgr Grażyna Opioła

 

Przyroda

 
mgr Ewa Rams

mgr Anna Szymańska

 

Zajęcia komputerowe

 

mgr inż. Anna Burda

mgr Marzena Jarecka-Grabias

mgr Barbara Reczek

mgr Edyta Sztylko

 

Plastyka

 

mgr Grzegorz Gerba

Muzyka

 

mgr Natalia Sieniawska

 

Wychowanie fizyczne

 

mgr Arkadiusz Papka

mgr Adam Szaraniec

mgr Monika Zasuwa

mgr Rafał Zasuwa

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

mgr Anna Cygan

 

Pedagog szkolny

 

mgr Katarzyna Maszkowska

 

Nauczyciel wspomagający

 
mgr Katarzyna Bilska
 

Biblioteka

 

mgr Renata Pryga

 

Świetlica

 

mgr Ewa Motyka

mgr Marzena Pelc - Napieracz

mgr Marzena Jarecka - Grabias

Additional information