Search

Information

 PATRON NASZEJ SZKOŁY

Mikołaj Kopernik

1473-1543

Wielki astronom polski, twórca teorii heliocentryzmu. Udowodnił, że Ziemia i planety krążą wokół nieruchomego Słońca.

 

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu jako czwarte dziecko zamożnego kupca krakowskiego Mikołaja i Barbary, z domu Watzenrode. Gdy miał 10 lat, umarł mu ojciec, a jego wychowaniem zajął się wuj Łukasz Watzenrode, kanonik włocławski, późniejszy biskup warmiński. Mikołaj studiował najpierw w Akademii Krakowskiej, potem w Bolonii, Padwie (astronomię, matematykę, prawo, medycynę) i Ferrarze, gdzie w 1503 doktoryzował się z prawa kanonicznego. Po powrocie do Polski zamieszkał w Lidzbarku Warmińskim jako lekarz i sekretarz swojego wuja, Łukasza Watzenrode, biskupa warmińskiego. W 1510 został kanonikiem warmińskim i zamieszkał we Fromborku, prowadził tam obserwacje astronomiczne i pisał swe główne dzieło. W czasie wojny polsko-krzyżackiej był zaangażowany w obronę Olsztyna (1520-1521). W latach 1517-1526 publikował prace o reformie moneternej, sformułował w nich prawo wypierania lepszego pieniądza przez gorszy (nazywane prawem Greshama-Kopernika). Kopernik jako pierwszy w czasach nowożytnych opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego (heliocentryczna teoria), model ten oparty był na trzech założeniach: planety biegną po torach kolistych dookoła Słońca, Ziemia jest jedną z planet oraz Ziemia obraca się wokół własnej osi. Heliocentryczny model Kopernika opublikownany drukiem w dziele De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach ciał niebieskiech) w Norymberdze w roku jego śmierci, pojawiał się w odpisach rękopisów lub skrótach już przed 1543. Do wydania drukiem dzieła , któregostworzenie zajęło Kopernikowi przeszło trzydzieści lat życia, przyczynił się niemiecki matematyk, entuzjasta idei heliocentrycznej Jerzy Joachim Retyk. Drukowany egzemplarz wiekopomnego dzieła ujrzał autor na łożu śmierci.
Zmarł 24 maja 1543 roku we Fromborku, gdzie został pochowany.

 O M. Koperniku w internecie:

  • Powstanie  wszechświata
  • Prezentacja  na You Tube
  • Fenomen M. Kopernika - prezentacja
  • Film „Gwiazda Kopernika” to pasjonująca animowana opowieść o człowieku, który dokonał największego odkrycia w dziejach świata. W niezwykłej epoce rozkwitającego Renesansu, astronomia miesza się z astrologią, alchemicy poszukują kamienia filozoficznego a podróżnicy dokonują wielkich odkryć. Wiara i nauka, cuda i rzeczywistość, złudy i marzenia. W tym wszystkim – mały Mikołaj, którego historia okrzyknie wielkim Kopernikiem … „Gwiazda Kopernika” to film animowany czerpiący z połączenia najlepszych cech tradycyjnego polskiego filmu animowanego i rozmachu wysokobudżetowych współczesnych animacji. Niezwykły i mądry film.
  • widowisko teatralne "Mikołaj Kopernik -dwa światy" Janusza Komorowskiego, w reżyserii Mirosława Siedlera, w Teatrze Sewruka w Elblągu.
  • Dom M. Kopernika w Toruniu
  • Tajemnica grobu Kopernika
  • Powrót M. Kopernika do Torunia . W dniu 19 lutego 2010 r., w 537. rocznicę urodzin najsłynniejszego torunianina Mikołaja Kopernika, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego mieli niepowtarzalną okazję do oddania hołdu i czci astronomowi. W ten dzień doczesne szczątki Mikołaja Kopernika, odnalezione we Fromborku w 2005 r., zostały przewiezione do katedry śś. Janów w Toruniu (miejsca chrztu Kopernika) i publicznie wystawione.

 

 

 

 

 

Additional information