Search

Information

Regulamin stołówki

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika

w Tarnobrzegu

 

I. PODSTAWA PRAWNA

Art.67a ust 3, 5 i 6 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki.

 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stołówka szkolna jest zorganizowana w ramach realizacji zadań opiekuńczych szkoły z uwzględnieniem wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.
 2. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu przygotowane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia i kalkulacją kosztów.
 3. W stołówce i na stronie internetowej szkoły wywieszany jest jadłospis zatwierdzony przez szefową kuchni oraz intendentkę.
 4. Z obiadów można korzystać wyłącznie w stołówce szkolnej. Szkoła nie prowadzi sprzedaży posiłków na wynos.
 5. Istnieje możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia lub na cały miesiąc.
 6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w świetlicy szkolnej.

 

III. UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
 2. Wyżej wymienieni, zapisywani są na obiady na początku każdego roku szkolnego lub w jego trakcie z miesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Każdy rodzic zapisujący dziecko na obiady zobowiązany jest do podpisania deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej – druk dostępny jest na stronie internetowej szkoły i u kierownika świetlicy.
 4. Można starać się o korzystanie z bezpłatnych obiadów, które są finansowane przez MOPR. Szczegółowych informacji udziela zainteresowanym pedagog szkolny.

 

IV. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 1. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły i intendentkę w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Cena jednego obiadu dla ucznia obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła. Pozostałe koszty przygotowania posiłku finansowane są z budżetu Miasta.
 3. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.
 4. Informacji o odpłatności za obiady udziela kierownik świetlicy szkolnej.
 5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
 6. Wpłaty za obiady należy przekazywać wyłącznie na rachunek bankowy szkoły nr konta 30 1240 2744 1111 0000 3991 5636 lub w kasie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych. ul. Kościuszki 30, Tarnobrzeg.
 7. Rodzic zobowiązuje się do dokonywania wpłaty za obiady do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
 8. W treści przelewu należy wpisać: wpłata za obiady / klasa / imię i nazwisko dziecka / za miesiąc……….
 9. Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.
 10. Brak wpłaty za obiady do 10 dnia miesiąca oznacza skreślenie z listy obiadowej w danym miesiącu oraz uregulowanie wpłat za posiłki, które dziecko spożyło.
 11. Uregulowanie zaległości i wpłaty na bieżący miesiąc powoduje przywrócenie na listę obiadową.

 

V. ZWROTY ZA OBIADY

 1. Nieobecność ucznia rodzic zobowiązany jest zgłosić w bieżącym dniu do godziny 8.30 osobiście u kierownika świetlicy lub telefonicznie pod numerem tel. (15) 8227441 ul. Wyspiańskiego 10.
 2. W powyższym przypadku przysługuje zwrot w postaci odliczenia w kolejnym miesiącu. (zwrot = ilość dni nieobecnych x koszt jednostkowy obiadu). Informację o wysokości odliczeń za poprzedni miesiąc będzie udzielać kierownik świetlicy.
 3. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.
 4. Rezygnacja z obiadów lub zmiana terminów korzystania z obiadów wymaga formy pisemnej. Informację o rezygnacji składamy w sekretariacie szkoły lub u kierownika świetlicy do 25 dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.

 

VI. WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Posiłki wydawane są w godz. 11.55 – 13.15.
 2. Podczas wydawania obiadów w stołówce szkolnej przebywają tylko uczniowie spożywający obiad oraz wychowawcy pełniący dyżur.
 3. Obiady wydawane są tylko na podstawie okazania „Karty obiadowej” wydawanej uczniom po opłaceniu obiadów przez rodziców.
 4. Za bezpieczeństwo uczniów korzystających ze stołówki odpowiadają nauczyciele pełniący dyżur w trakcie wydawania posiłków
 5. Nauczyciele organizujący wycieczkę szkolną lub wyjście z uczniami są zobowiązani zgłosić ten fakt kierownikowi, wychowawcy świetlicy szkolnej celem odpisania ucznia z obiadu bądź ustalić inna godzinę wydania posiłku.
 6. W dniach, w których następuje w szkole zmiana planu zajęć, wydawanie posiłków może odbywać się w innych godzinach. O zmianie godzin wydawania posiłków informuje się z wyprzedzeniem uczniów poprzez publikację na tablicy ogłoszeń oraz na szkolnej stronie internetowej.

 

VII. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 1. W stołówce szkolnej w godzinach wydawania obiadów mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek oraz pracownicy sprawujący nad nimi opiekę.
 2. Uczniowie korzystający ze stołówki wchodzą do niej bez okryć wierzchnich, plecaków oraz w zmiennym obuwiu.
 3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania się.
 4. Po spożyciu obiadu brudne naczynia, sztućce należy samodzielnie odnieść w wyznaczone miejsce.
 5. Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez pracowników sprawujących dyżur.
 6. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu korzystający może zostać pozbawiony prawa do korzystania z obiadów.

 

VIII. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu.

 

IX. Powyższy regulamin wchodzi w życie zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dniem 05 września 2019 r. do odwołania.

 

Jadłospis

                     JADŁOSPIS

16.05.2022r.

(poniedziałek)

 1. 1)Zupa z fasolką szparagową i ziemniakami, pieczywo (*1,2,6,8),
 2. 2)Makaron z boczkiem, śmietaną i pomidorkami (* 1,2,6),
 3. 3)Kompot z jabłek i porzeczki(*miód).
 4. 4)POMARAŃCZA.        

17.05.2022r.

(wtorek)              

 1. 1)Krupnik zabielany, pieczywo (*1,6,8),
 2. 2) Schab w sosie porowo marchewkowym, ziemniaki (*6),
 3. 3) Buraczki zasmażane,
 4. 4) Kompot z jabłek(* miód).

18.05.2022r.

(środa)    

 1. 1)Żurek z jajkiem i ziemniakami, pieczywo (*1,2,6),      
 2. 2)Kurczak w marynacie, Ryż paraboliczny (*6),    
 3. 3)Sałata lodowa, rzodkiewka, pomidor, papryka, kukurydza (* 6),
 4. 4)Kompot z jabłek i rabarbaru (* miód).

19.05.2022r.

(czwartek)

 1. 1)Zupa krem z warzyw z grzankami (*1,6,8),
 2. 2)Gulasz pieczarkowy z indyka z kaszą gryczaną (*1,6),
 3. 3)Ogórek kiszony, jabłko, por z majonezem(* 2),
 4. 4)Kompot z jabłek i mieszanki (* miód).

20.05.2022r.            

(piątek)                  

 1. 1)Zupa pomidorowa z ryżem, pieczywo (*1,2,6,8),
 2. 2)Ryba smażona, ziemniaki z koperkiem (* 1,2),
 3. 3)Mizeria (* 6),
 4. 4)Herbata z cytryną.

*w nawiasach wymieniono substancje lub produkty znajdujące się w daniu mogące powodować alergię lub reakcje nietolerancji

     Sporządził: Intendent i szef kuchni.

Additional information