Search

Information

Jadłospis

Jadłospis

23 - 27 września 2019 r.

Opłata za obiady

Opłaty za obiady należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu wysokości opłaty z kierownikiem świetlicy szkolnej.

Opłaty po tym terminie nie będą uwzględniane!!!

Opłat można dokonywać:

 • w kasie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych  w Tarnobrzegu ul. Kościuszki 30 - I piętro lub
 • przelewem internetowym na numer konta 30 1240 2744 1111 0000 3991 5636 Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu  wpisując poniższe dane:

     - nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wyspiańskiego 10 Tarnobrzeg

   - tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata

Wysokość pełnej opłaty za obiad w roku 2018/2019 w miesiącach:

 1. wrzesień -     
 2. październik -
 3. listopad -
 4. grudzień -                               
 5. styczeń -  
 6. luty -             
 7. marzec -        
 8. kwiecień -      
 9. maj -             
 10. czerwiec -      

Prosimy konsultować wysokość opłat za obiady w każdym miesiącu z kierownikiem świetlicy szkolnej.

 

 

Additional information