Search

Information

Realizowane projekty w 2015 r.

W roku 2015 Stowarzyszenie będzie realizowało 2 projekty:

  • z zakresu ekologii i ochrony zwierząt pt. "Z ekologią modnie i wesoło",
  • z zakresu zdrowia i zapobiegania patologiom pt. "Poznajemy artystów ludowych naszego regionu – cykl warsztatów kulinarnych i rękodzieła artystycznego".

Additional information