Search

Information

Blog nauczyciela

Pani Dorota Deroń nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej prowadzi blog na potrzeby swojej klasy:

https://czempionysp4.blogspot.com/

Szachy w szkole

Edukacja Przez Szachy w Szkołach Podkarpacia

Podstrona dla nauczycieli. Zapraszamy!!!

"Edukacja przez Szachy w Szkole" jest projektem wprowadzanym obecnie z rekomendacji Parlamentu Unii Europejskiej. W programie przewidzianym na lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015 uczestniczyć będą wytypowane oddziały (I-III) szkół podstawowych i ich nauczyciele. Organizowany jest system doradztwa metodycznego i merytorycznego dla nauczycieli uczących gry w szachy, system szkoleń, programy i materiały dydaktyczne. Będą to zajęcia obowiązkowe (1-2 godz. tygodniowo) dla całych wybranych klas I-III z oceną opisową przedmiotu "szachy" na świadectwie. Nauczyciele prowadzić będą zajęcia w ramach dodatkowych godzin (art. 42 Karty Nauczyciela) realizowanych w obowiązkowym wymiarze godzin. Szkoły zostaną wyposażone w szachy, a nauczyciele w przewodnik metodyczny do podręczników dla dzieci opracowany przez Polski Związek Szachowy.

"Młody Technik" w nowej rubryce "Edukacja przez Szachy" rozpoczyna od wydania wrześniowego 2013 r. publikację artykułów wspomagających nauczycieli i rozwijających uczniowskie zainteresowania szachami.

MEN wspiera naukę szachów w szkole

Kurs dot. nauki gry w szachy ukończyły panie: Małgorzata Górczyńska, Ewa Lipska, Jadwiga Mazur, Barbara Łygas, Katarzyna Maszkowska.

UWAGA :
Bezpłatny kurs instruktora szachowego dla nauczycieli w ramach EduKom ! Tel. 790313321 - Maciej Karasiński
Przewidywany termin najbliższego kursu - II-III 2014 .

Additional information