Search

Information

DBI

 W tym roku Dzień Bezpiecznego Interntu (w skrócie: DBI) obchodzimy 6 lutego! Hasło tegorocznych obchodów to: "Tworzymy kulturę szacunku w sieci".

Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

O ważnych zagadnieniach dotyczących cyberbezpieczeństwa:

 https://padlet.com/dorode/vbehdjv1696f

Bezpieczeństwo w sieci

W roku 2017/2018 realizujemy w szkole projekt pt. Cybernauci. Jest on kompleksowym projektem  kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci skierowanym do uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów.  Jego celem jest podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

Projekt jest finansowany przez MEN i został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Additional information