Search

Information

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) 2019

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Nasza szkoła przystąpiła do akcji już kolejny raz. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 5 lutego i przebiegała pod hasłem Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem! 

W trakcie kilku dni uczniowie wzięli udział w różnorodnych działaniach, promujących bezpieczne zachowania w sieci. Wykonując liczne zadania zdobywali nową wiedzę i doświadczenie, ćwiczyli umiejętności: współpracy, kodowania, rozwiązywania problemów, rozwijali swoją kreatywność. W ramach zajęć wykorzystano programy edukacyjne, programy online do tworzenia chmury słów, ozoboty oraz tradycyjne metody nauczania. Uczniowie poznawali pozytywne zastosowanie Internetu, wykonywali ciekawe zadania, sprawdzali swoją wiedzę, tworzyli klasowe zasady korzystania z urządzeń cyfrowych oraz  internetowego savoir vivre. Uczyli się, jak wspólnie tworzyć kulturę tolerancji i zrozumienia.

Nawiązaliśmy współpracę z innymi szkołami w ramach projektów i wydarzeń eTwinning oraz zachęciliśmy do wspólnych działań całą społeczność szkolną. Chętni uczniowie przystąpili do szkolnego konkursu plastycznego "Bezpieczni w sieci", quizów oraz do ogólnopolskiego konkursu "Sieciaki". 

Koordynatorem akcji była Dorota Deroń. W realizacji podjętych działań z Panią Deroń współpracowała świetlica szkolna oraz nauczyciel plastyki - Pan Grzegorz Gerba. 

Film z przebiegu Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole

 

DBI

 W tym roku Dzień Bezpiecznego Interntu (w skrócie: DBI) obchodzimy 6 lutego! Hasło tegorocznych obchodów to: "Tworzymy kulturę szacunku w sieci".

Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

O ważnych zagadnieniach dotyczących cyberbezpieczeństwa:

 https://padlet.com/dorode/vbehdjv1696f

Bezpieczeństwo w sieci

W roku 2017/2018 realizujemy w szkole projekt pt. Cybernauci. Jest on kompleksowym projektem  kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci skierowanym do uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów.  Jego celem jest podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

Projekt jest finansowany przez MEN i został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Additional information