Search

Information

Dzień logopedy

6 marca 2013 r. już po raz 9 obchodzony będzie Europejski Dzień Logopedy.      W tym roku upłynie on pod hasłem ,,SLI , rozwój językowy, czytanie- pisanie."Szeroko dyskutowany obecnie i budzący wiele kontrowersji termin SLI stosowany jest w odniesieniu do dzieci, u których obserwuje się znaczne ograniczenia w rozwoju zdolności językowych. Dzieci te uczą się języka wolno i nie zawsze uzyskują pełną sprawność w zakresie wszystkich jego podsystemów.Deficytom języka nie towarzyszy deficyt intelektualny w sferze niewerbalnej. Nie są też one konsekwencją upośledzenia słuchu, zaburzeń motorycznych, społeczno-emocjonalnych czy neurologicznych. W Polsce już      w 1956 dla określenia tego typu problemów wprowadzono termin -niedokształcenie mowy o typie afazji. Określenie ,,o typie afazji"miało oznaczać, iż obserwowane u dzieci zjawiska językowe są spowodowane zaburzeniami na najwyższym poziomie programowania mowy oraz przypominają objawy tzw. afazji nabytej. Niedokształcenie oznacza zaburzony , ale nie całkiem zahamowany rozwój umiejętności komunikacji językowej i zawiera elementy pomyślnej prognozy. Takie dziecko często rozumie mowę, ale ma problem z wypowiedzeniem słowa i zbudowaniem zdania.

 

Dekalog logopedy

1.Zwracaj uwagę na własną wymowę, stawiaj sobie wysokie wymagania.

2.Staraj się , aby ćwiczeni usprawniające mowę były atrakcyjne, by dawały dzieciom radość i satysfakcję.

3.Zabawy i ćwiczenia stymulacje mowę prowadź systematycznie.

4.Przestrzegaj zasady stopniowania trudności.

5.Dostrzegaj kazdy sukces dziecka- nie szczędź pochwał i zachęt.

6.W działaniach stymulujących rozwój mowy uwzględniaj elementy ogólnego rozwoju

7.Zwracaj uwagę na wymowę dziecka w czasie wszystkich form jego aktywności - w czasie spacerów, zabaw.

8.Bądź cierpliwy i taktowny, dzięki temu uświadomisz dziecku potrzebę korekty mowy.

9.Nie prowadź ćwiczeń logopedycznych w czasie niedyspozycji dziecka np. choroby.

10.Bądź nauczycielem poszukującym, aktywizuj dziecko do pracy.

 

DROGI RODZICU !JEŚLI TWOJE DZIECKO MA ZABURZONĄ WYMOWĘ , TY TEŻ MUSISZ JE STYMULOWAĆ , CIEBIE TEZ OBOWIĄZUJE DEKALOG LOGOPEDY .PAMIĘTAJ ,, NIE WSZYSTKIE KWIATY ZAKWITAJĄ RAZEM. KAŻDY  MA SWÓJ CZAS I PORĘ."

Logopeda

"PAMIĘTAJ, ŻE TO CO MÓWISZ, JEST RÓWNIE WAŻNE JAK TO  JAK MÓWISZ"

Mowa odgrywa ważną rolę w kontaktach człowieka z ludźmi. Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający świat, dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia. Każde dziecko chciałoby mówić poprawnie, ponieważ dzieci z wadami wymowy są często narażone na szereg problemów.

Logopeda zajmuje się kształtowaniem mowy. Prowadzi profilaktykę logopedyczną, czyli zapobiega powstawaniu wad wymowy oraz terapię logopedyczną, mającą na celu usunięcie istniejących wad wymowy.

Mowa odgrywa ważną rolę w kontaktach człowieka z ludźmi. Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający świat, dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia. Każde dziecko chciałoby mówić poprawnie, ponieważ dzieci z wadami wymowy są często narażone na szereg problemów.

dalejLogopeda

Additional information