Search

Information

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia  – 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe 13 stycznia – 26 stycznia 2020 r.
Koniec I semestru 31 stycznia 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 Dni świąteczne:

1 XI (pi) – Wszystkich Świętych

11 XI (po)– Święto Niepodległości

6 I (po) – Trzech Króli

1 V (pi) – Święto Pracy

3 V (ni) – Konstytucji 3 Maja

11 VI (cz) – Boże Ciało

Proponowane dni (dyrektorskie) wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 - (8 dni):

31 X 2019 r. (cz) - dzień przed Wszystkimi Świętymi

2 - 3 I 2020 r. (cz - pi) - dni po Nowym Roku

21-23 IV 2020 r. (wt - cz) – egzaminy ósmoklasisty

30 IV 2020 r. (cz) – dzień przed 1 Maja

12 VI 2020 r. (pi) – dzień po Bożym Ciele

Wywiadówki:

17 i 18  IX 2019 r. 

19 i 20 XI 2019 r.

4 i 5 II 2019 r. – po I semestrze

7 i 8 IV 2020 r.

Dyżury nauczycieli (środy):

23 X 2019 r.,

18 XII 2019 r.,

11 III 2020 r.,

13 V 2020 r.

 

Additional information