Search

Information

Mali Poszukiwacze

Little Seekers to nazwa międzynarodowego projektu eTwinning realizowanego w tym roku szkolnym przez klasę 3c. Działania projektowe służą rozwijaniu wśród dzieci ważnych kompetencji edukacyjno - społecznych. Uczniowie wykonują ciekawe zadania związane z nauką STEM. Ostatnio przygotowywali w grupach zabytki naszego miasta. Wykonywali je w dowolnie wybranej formie, używając różnorodnych materiałów. Swoboda w działaniu sprzyjała powstaniu ciekawych pomysłów i rozwijała kreatywność dzieci. Efekt prac jest zaskakujący. Utworzone budowle zaprezentują także swoim kolegom z Grecji, Turcji i Rumunii.

Film z realizacji projektu -

https://www.youtube.com/watch?v=4Jjbb2ixh6k&feature=youtu.be

Film na blogu klasy 3c - https://czempionysp4.blogspot.com

   

   

    

 

Europejska Odznaka Jakości

Po raz drugi nasza szkoła otrzymała certyfikat - Europejską Odznakę Jakości eTwinning. Tym razem za wspaniałą pracę w międzynarodowym projekcie eTwinning "Matematyka jest wszędzie" . Oznacza to, że praca nauczycieli, praca uczniów i naszej szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.

To niezwykłe osiągnięcie w naszym mieście, podobnie jak zdobycie w ubiegłym roku szkolnym aż 7 Krajowych Odznak Jakości.

Wyróżniony projekt zostanie pokazany w specjalnym miejscu na Europejskim Portalu: www.etwinning.net.

https://www.etwinning.net/en/pub/newsroom/highlights/schools-awarded-the-european-.htm

Big Dragon

Działania w międzynarodowym projekcie "Big Dragon" prezentowała w ramach dzielenia się dobrymi praktykami Dorota Deroń - nasza nauczycielka i ambasador programu eTwinning, w czasie konferencji w Nowym Sączu.

Do udziału w spotkaniu zaproszony został pan dyrektor Grzegorz Kokoszka. Prezentowane działania, podejmowane przez uczniów klasy trzeciej oraz ich duże osiągnięcia zrobiły na uczestnikach konferencji duże wrażenie.

Cieszymy się z tego wyróżnienia i gratulujemy sukcesu.

 

Code Week

Maraton kodowania w naszej szkole, to rezultat pracy w ramach współpracy międzynarodowej w projektach eTwinning. W tym roku szkolnym nasza szkoła była głównym organizatorem tychże działań.

O tym, jakie wydarzenia miały miejsce w naszej szkole prezentuje film: https://youtu.be/6AE8FBSUiag

  

 

 

Międzynarodowy projekt eTwinning "Mathematics everywhere"

Przez cały rok szkolny 2018/2019 uczniowie z klasy 2 c uczestniczyli w międzynarodowym projekcie eTwinning "Mathematics everywhere".
Nauczyciele z różnych krajów wymieniali doświadczenia, tworzyli ciekawe materiały, które zachęcały dzieci do poszukiwania matematyki w otoczeniu, motywowały je do podejmowania działań i wykorzystywania umiejętności matematycznych w praktyce. Matematyka obecna była na wszystkich edukacjach, a zdobywane umiejętności uczniowie wykorzystywali na różnych przedmiotach szkolnych.
Głównym celem projektu była potrzeba zwrócenia uwagi na przydatność nauki matematyki w życiu każdego człowieka. W ramach współpracy partnerskiej dzieci uczestniczyły w wielu różnorodnych wydarzeniach, które wzbogaciły i uatrakcyjniły proces edukacyjny oraz przynosiły satysfakcję wszystkim zaangażowanym uczestnikom.
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji podsumowującej działalność wszystkich partnerów projektu:
 

Additional information