Search

Information

Dobry start

Projekt międzynarodowy, przeznaczony dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Celem wspólnych działań będzie zachęcenie i motywowanie dzieci do podejmowania obowiązków szkolnych oraz uświadomienie im ich mocnych stron, Zadania projektowe będą rozwijały empatię, wrażliwość i kreatywność dziecięcą. Realizacja projektu odbywać się będzie we wrześniu i opierać na wspólnym świętowaniu Dot Day. Podejmowane działania można śledzić tu: https://twinspace.etwinning.net/120950/home
 

Additional information