Search

Information

Dziennik elektroniczny

Od roku szkolnego 2018/2019 w ramach projektu Innow@cyjny Tarnobrzeg czyli Zintegrowany System Zarządzania Miastem i Oświatą wszystkie placówki w mieście wprowadziły nowy dziennik elektroniczny. 

Zapraszamy na stronę:

https://portal.innowacyjny.tarnobrzeg.pl/jst/tarnobrzeg/rejestr.aspx

 

Additional information