Search

Information

Historia Szkoły Podstawowej nr 4 w pigułce


Dyrektorzy szkoły

Wacław Zimoląg 1970 – 1979

Maria Belcarz 1979 – 1992

Janina Szul 1992 – 2008

Marzena Jarecka-Grabias 2008 – 2011

Anna Burda 2011 – 2018

Grzegorz Kokoszka 2018 – ...

 

Kilka istotnych dat z życia szkoły

 

1966 - odpis orzeczenia o utworzeniu szkoły.jpg

Odpis Aktu Erekcyjnego – 1970 r.

4 lutego 1966 – Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie wydało Akt Erekcyjny pod budowę naszej szkoły.

1966 – 1970 – trwa budowa szkoły. Inwestycję prowadzi Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane.

1 września 1970 – inauguracja roku szkolnego 1970/1971 w naszej szkole z udziałem społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów i rodziców oraz nauczycieli szkół podstawowych i średnich w naszym mieście. Uroczystość zaszczycili gospodarze miasta.

3 czerwca 1972 – uroczyście nadano szkole imię Mikołaja Kopernika i wręczono sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski i Zakład Opiekuńczy WSS „Społem”.

Uroczystość nadania imienia szkole – 1972 r.

1972 - sztandar1.jpg

Wręczenie sztandaru – 1972 r.

 

1972 - sztandar4.jpg

Sztandar szkoły – 1972 r.

 

1974 – nawiązano współpracę z Państwową Szkołą Muzyczną w Tarnobrzegu.

14 października 1975 – działający w szkole szczep harcerski ZHP przyjmuje za patrona Tadeusza Kościuszkę i otrzymuje sztandar.

1975 - sztandar harcerski.jpg
Wręczenie sztandaru harcerzom – 1975 r.


1980 – rozpoczyna działalność szkolne koło PPTK – organizator rajdów, wycieczek i obozów wędrownych.

„Więc zapraszany, bo już czekają kraje cudowne choć niedalekie.

Po tysiąc przygód wszyscy ruszają za siódmą górę, za siódmą rzekę.”

1986 - wycieczka.jpg
Wycieczka do Zakopanego – 1986 r.

 

1994 – nasza placówka staje się szkołą samorządową.

Październik 1995 – rozpoczyna się wieloletnia współpraca z Kolegium Nauczycielskim. Słuchacze kolegium w naszej szkole zdobywali wiedzę praktyczną w zakresie dydaktyki i wychowania.

29 maja 1999 – Rada Rodziców przekazała szkole nowy sztandar.

1999 - sztandar1.jpg
Poczet sztandarowy ze starym i nowym sztandarem – 1999 r.


1999 - sztandar2.jpg
Przekazanie sztandaru przez Radę Rodziców – 1999 r.

1999 - sztandar3.jpg
Wręczenie sztandaru pocztowi przez dyrektora szkoły Janinę Szul – 1999 r.

 

1 września 1999 – nasza placówka rozpoczyna działalność jako szkoła sześcioletnia.


Imprezy cykliczne w latach 1970 – 2012

 

  • Święto Patrona Szkoły

„Spośród Polaków najświatlejszy

Dziś hołd Ci składa wierny naród

Że to, żeś dźwignął ziemską kulę

I żeś nie uląkł się ciężaru”

Tadeusz Kubiak

2003 - dzień patrona.jpg
Apel z okazji Święta Patrona Szkoły – 2003 r.

 

  • Pasowanie uczniów klas pierwszych

1976 - pasowanie na ucznia
Pasowanie uczniów przez dyrektora Wacława Zimoląga – 1976 r.

1979 - pasowanie na ucznia
Pasowanie uczniów przez dyrektora Marię Belcarz – 1979 r.

2002 - pasowanie na ucznia.jpg
Pasowanie uczniów przez dyrektora Janinę Szul – 2002 r.

 

  • „Czas nie zatrze pamięci” – spotkania ze świadkami historii.

1971 - Jan Gryczman.jpg

Spotkanie autorskie z Janem Gryczmanem – 1971 r.

 

1982 - kowalczyk.jpg
Spotkanie autorskie z Augustem Kowalczykiem - 1982 r.

 

  • Święto Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego ministerstwa oświaty

dzień nauczyciela -2004.jpg
Apel z okazji „Dnia Nauczyciela” – 2004 r.

  • Udział pocztów sztandarowych w miejskich uroczystościach państwowych i religijnych na terenie miasta

poczet 2011.jpg
Poczet sztandarowy podczas uroczystości Święta Niepodległości – 2011 r.

 

  • Udział społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli i rodziców w akcjach charytatywnych np. „Podziel się sercem, podziel się złotówką”, „Góra grosza”, „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, kiermasze itp.

Tylko życie przeżyte dla innych warte jest, aby je przeżyć”

Albert Einstein

2003 - góra grosza.jpg
Akcja „Góra grosza” – 2003 r.

 

  • Udział w akcjach i projektach ogólnokrajowych i unijnych np. „Radosna Szkoła”, „Miś ratownik”, "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", Comenius.

2009 - miś ratownik.jpg
Akcja „Miś ratownik” – 2009 r.


2012 - comenius.jpg
Wizyta zagranicznych gości z projektu Comenius „Plant a future” – 2012 r.


  • Kultywowanie tradycji – dziedzictwa przodków z naszego regionu.

2006 - puk.jpg
Spotkanie z rzeźbiarzem Janem Pukiem – 2006 r.

2008 - lasowiacy.jpg
Występ zespołu ludowego „Lasowiacy” – 2009 r.

 

Additional information