Search

Information

Podręczniki MEN w szkole

Jak ewidencjonować podreczniki MEN w szkole?

https://www.youtube.com/embed/MzGohnn6Vgk?autoplay=1&theme=white&modestbranding=1

Sześciolatek w I klasie

Doskonalenie kompetencji z wykorzystaniem Pakietu do samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w celu przygotowania szkół i nauczycieli do pracy z dziećmi w klasach I - III.

Aktywna Edukacja

Program "Aktywna Edukacja" prowadzony jest w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach". Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizuje go Ośrodek Rozwoju Edukacji (lider programu) w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej (partner).

Celem programu „Aktywna edukacja" jest przygotowanie dyrektorów i nauczycieli do wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu i uczeniu się oraz wsparcie ich w określeniu swojego zapotrzebowania na sprzęt cyfrowy. Program ma pomóc szkołom w przygotowaniu się do wartościowego i efektywnego wykorzystania środków pozyskanych z różnych źródeł, w tym w ramach nowej unijnej perspektywy finansowania. Celem programu jest także zainicjowanie wewnątrz-i międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, którzy wspierają się w wykorzystywaniu TIK w nauczaniu przedmiotowym.

Program rozpocznie się 18 listopada 2013 r., a zakończy w czerwcu 2014 roku. W każdej szkole zawiąże się zespół TIK, w którego skład wejdą: dyrektor, koordynatorzy przedmiotowi oraz koordynator szkolny. Wszyscy oni wezmą udział w lokalnym spotkaniu sieci współpracy z innymi nauczycielami, pełniącymi te same funkcje w programie. W czasie spotkania będą się wymieniać doświadczeniami i poznają sposoby wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotowym. Dyrektor dzięki platformie wsparcia uzyska dostęp do wiadomości na temat wykorzystywania TIK w nauczaniu oraz w zarządzaniu cyfrową zmianą zachodzącą w szkole. Zebrane przez szkolnego koordynatora TIK doświadczenia pomogą dyrektorowi w wyborze nowego sprzętu cyfrowego, zaś całej szkole - w najbardziej efektywnym wykorzystaniu tego sprzętu. Koordynatorzy przedmiotowi otrzymają wsparcie w postaci kursów internetowych. Zostaną im udostępnione materiały pomocnicze, które ułatwią realizowanie zadań w szkole i które można wykorzystać w doborze narzędzi TIK odpowiednich dla prowadzonych przez nich lekcji.

Warunkiem przystąpienia szkoły do programu jest zgłoszenie się co najmniej dziesięciu szkół z terytorium powiatu. Zgłoszenia może dokonać sama szkoła.

Formularz aplikacyjny zamieszczony jest na stronie www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: tel. 22 875-85-40 wew. 106 oraz mail: aktywna.edukacjaCajceo.org.pl.

W naszej szkole do programu zostali zgłoszeni: p. E Sztylko, p. E. Rams, p. D. Deroń, p. G Opioła.

Warsztaty edukacji międzykulturowej

Warsztaty edukacji międzykulturowej Polskiego Komitetu ds. UNESCO dla regionu podkarpackiego, 30-31 marca 2012 r

Additional information