Search

Information

Zebranie RP

14 września 2017r.

Zebranie rady pedagogicznej 14 września 2017 w budynku SP4  godzinie 16.30 w sali gimnasycznej. Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

Zebranie RP - maj

Zebranie Rady Pedagogicznej w dniu 9 maja 2012 r. o godzinie 16.00 w świetlicy szkolnej.

I. Porządek obrad:

1. Powitanie zebranych na posiedzeniu.

2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia RP z dnia  27.04.2012.

3. Sprawozdaniei z warsztatów edukacji międzykulturowej „W kręgu kultury islamu”

4. Przedstawienie planu pobytu delegacji zagranicznych w ramach realizowanego projektu Comenius „Plant a future”

5. Propozycje nagród Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej.

6. Sprawy różne.

Rada Pedagogiczna 2015/2016

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

- 27 sierpnia 2015r. godz. 10.00 - stołówka

zmiana

w dniu 27 sierpnia o godz. 9.00 zapraszamy na szkolenie z BHP

Rada Pedagogiczna odbedzie się 31 sierpnia 2015r. o godz. 10.00

Additional information