Search

Information

Władze Stowarzyszenia

Zarząd:

Elżbieta BogobowiczPrezes Stowarzyszenia „COPERNICUS

Monika Stojowska – Wiceprezes

Katarzyna Bilska - Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Kowalski Przewodniczący
Mariola Świąder Zastępca Przewodniczącego
Renata  Młodochowska Sekretarz
Dorota  Deroń Członek

Additional information