Search

Information

Władze Stowarzyszenia

Zarząd:

Elżbieta BogobowiczPrezes Stowarzyszenia „COPERNICUS

Monika Stojowska – Wiceprezes

Katarzyna Bilska - Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Przemysław Rękas Przewodniczący
Jolanta Socha Zastępca Przewodniczącego
Ilona Augustyn Sekretarz
---------------- Członek

Additional information