Search

Information

Prawa Nauczyciela

Ogólnopolski Program Upowszechniania Praw Uczniów i Nauczycieli - tutaj

Jak rozliczyć wyjazd z uczniem na konkurs?

Wydarzyło się

Nauczycielka prowadząca koło matematyczne w szkole podstawowej w Z. została zobowiązana przez dyrektor szkoły do wyjazdy z uczniami na konkurs matematyczny, który odbywa się w mieście wojewódzkim. Dyrektor poinformowała przy tym, że nie przysługuje jej rozliczenie delegacji, bo konkurs odbywa się w czasie pracy. Czy takie postępowanie było zgodne z przepisami? Na jakich zasadach nauczyciel - wyjeżdżając na konkurs przedmiotowy jako opiekun uczniów - powinien otrzymać wynagrodzenie?

Zadanie służbowe poza miejscem pracy

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (art. 775 Kodeksu pracy).

Wyjazd nauczyciela z uczniem na konkurs/olimpiadę to podróż służbowa

Wyjazd nauczyciela na konkurs/olimpiadę przedmiotową z uczniem mieści się w kategoriach podróży służbowej. Leży bowiem w zakresie obowiązków, które nauczyciel realizuje w ramach swojego czasu pracy (inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów). Czynności te nauczyciel realizuje poza stałym miejscem pracy określonym w umowie o pracę lub w akcie mianowania.

Dyrektor szkoły zobowiązany jest wydać nauczycielowi w takiej sytuacji polecenie wyjazdu służbowego i zwrócić koszty podróży.

Additional information