Search

Information

Zachowania wskazujące na wykluczenie społeczne ucznia

Sprawdź jak rozpoznać, że uczeń może być ofiarą wykluczenia społecznego; na jakiego zachowania ucznia i jego otoczenia zwrócić uwagę.

Zachowania rówieśników wobec ucznia:

 • manifestowanie obojętności lub niechęci, bojkot- czasem przyczyny takiego zachowania mogą być bardzo prozaiczne np. sposób ubierania się, rodzaj słuchanej muzyki czy szczególne zaangażowanie w jakąś działalność (harcerstwo, działalność w kościele itp.),
 • przytyki, wyzwiska, wyśmiewanie, obrażanie,
 • stosowanie przemocy,
 • odrzucenie, izolowanie z grupy rówieśniczej,
 • odmawianie praw, niechęć do wspólnych działań w grupie rówieśniczej.         

 Zachowania ucznia:

 • zmiany w zachowaniu, obniżenie nastroju, nieadekwatnie gwałtowne reakcje, spadek koncentracji uwagi, zaniedbania higieniczne, częste choroby,
 • spadek osiągnięć szkolnych,
 • unikanie kontaktów rówieśniczych lub nadmierna chęć upodobnienia się, udział w grupach negatywnych,
 • ucieczki z domu, włóczęgostwo,
 • nagminne wagary,
 • eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi,
 • bójki, przemoc, agresja, niszczenie mienia.

Nie  wolno bagatelizować żadnego przypadku trudności ucznia w szkole
owszechnej opinii zagrożeni wykluczeniem są uczniowie, którzy prezentują trudne zachowania, mają trudności w nauce, wagarują, sprawiają trudności wychowawcze. Trzeba jednak pamiętać również o grupie uczniów wycofanych, którzy nie sprawiają szczególnych trudności, nie dokuczają nauczycielom, są niemal niezauważalni. Uczniowie ci często umykają uwadze nauczycieli i przechodzą z klasy do klasy nieopanowując niezbędnej wiedzy i umiejętności, które pozwolą im funkcjonować na dalszych etapach edukacji. Narastające trudności szkolne takich uczniów w którymś momencie stają się dla nich nie do pokonania i stają się główną przyczyną unikania szkoły, wagarów, w konsekwencji czasem skutkują porzuceniem szkoły, co ma wpływ na dalszą sytuację życiową tych uczniów.

Additional information