Search

Information

Ubezpieczenia 2018/2019

Szanowni Państwo!

Prezydium Rady Rodziców wybrało na rok 2018/2019 Ubezpieczenie w firmie NNW AVIVA.
Za drugie dziecko jest odpowiednio 28 zł i 17 zł, a kolejne dzieci zwolnione są od zapłaty.
Ubezpieczenie jest nieobowiązkowe każdy rodzic może  ubezpieczyć dzieci we własnym zakresie.
Warunki ogólne i tabele procentoweznajdują się poniżej.

Prezydium Rady Rodziców

1. Ogólne warunki ubezpieczenia - OWU

2. Warunki szczegółowe do oferty szkolnej - warunki

3. Tabele uszczerbku na zdrowiu - tabele

4. Formulasz zgłoszenia szkody - formularz

5. Ulotka - 55 zł

6. Ulotka - 33 zł

 

Ubezpieczenie

Ubezpieczenia 2017/2018

Rada Rodziców analizowała oferty ubezpieczeń. Wybrano do rozważań InterRisk i Supra Brokers. Warunki ogólne i szczegółowe ubezpieczeń zamieszczamy poniżej:

1. INTERRISK: 

a) zakres ochrony ubezpieczeniowej - opcja podstawowa, warianty ubezpieczeń, składka - plik pdf

b) tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu. -pliktxt

2. SUPRA BROKERS - Hestia:

a) ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków-plik pdf

b) szczegółówe warunki zamówienia NNW dzieci

c) ulotka

Ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2016/2017

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy Państwa o wynikach postępowania na wybór usługi ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo – wychowawczych w okresie od 01.09.2016 r. do 30.09.2017 r.,  tj. 13  m-cy, w tym w części jednostek ubezpieczenie będzie obejmowało okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r., tj. 12 miesięcy wraz z podaniem istotnych informacji celem przedłożenia ich rodzicom i prawnym opiekunom.

W dniu 30.08.2016 r. ogłosiliśmy wyniki ww postępowania informując, że najlepszą ofertę złożył  STU ERGO HESTIA. Towarzystwo to będzie świadczyć ww usługę, którą prezentujemy poniżej.

Wariant 1 – składka roczna 25,00 zł – suma ubezpieczenia 17.900 zł

Wariant 2 – składka roczna 35,00 zł – suma ubezpieczenia 26.300 zł

Wariant 3 – składka roczna 50,00 zł – suma ubezpieczenia 35.100 zł

Lp. Zakres ubezpieczenia % sumy ubezpieczenia / limit
1. Zgon ubezpieczonego w NNW 100%
2. Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w NNW 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku
3. Oparzenia, odmrożenia bez względu na % uszkodzenia ciała 1,5% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku
4. Złamanie zębów 0,5% sumy ubezpieczenia za każdy złamany ząb
5. Pogryzienie, pokąszenie, ukąszenie wymagające hospitalizacji. Brak wymogu hospitalizacji w przypadku pogryzienia 1,5% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku
6. Pobyt ubezpieczonego w szpitalu związany z NNW min. 24h pobytu. 0,3% za każdy dzień pobytu
7. Zwrot kosztów leczenia związanego z NNW do 30%
8. Zwrot kosztów rehabilitacji związanej z NNW do 30%
9. Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych oraz odbudowy zębów do 20% zwrotu kosztu nabycia przedmiotów ortopedycznych i min. 200 zł zwrotu odbudowy zębów za 1 zęba
10. Rozszerzenie odpowiedzialności o świadczenia z tytułu wstrząśnienia mózgu lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu wymagających hospitalizacji Zgodnie z ustalonym % trwałego uszczerbku
11. Rozszerzenie odpowiedzialności o świadczenie z tytułu zatrucia pokarmowego Zgodnie z ustalonym % trwałego uszczerbku
12. Rozszerzenie odpowiedzialności o NNW doznane w wyniku bójki w obronie koniecznej Zgodnie z ustalonym % trwałego uszczerbku
13. Rozszerzenie odpowiedzialności o NNW związane z uprawianiem sportów niewyczynowo (ubezpieczenie obejmuje klasy sportowe w szkole, ale nie ucznia który ulegnie wypadkowi podczas treningu w klubie sportowym) Zgodnie z ustalonym % trwałego uszczerbku
14. Klauzula zwolnienia z opłaty składki rodziców uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej 10% przystępujących do ubezpieczenia z danej jednostki
15. Klauzula stempla bankowego - na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że za dzień zapłaty składki lub raty składki uznany zostaje dzień złożenia przez Ubezpieczającego polecenia przelewu /datę stempla uwidocznionego na przelewie bankowym/ pocztowym /datę przelewu elektronicznego przy założeniu, że na koncie Ubezpieczającego jest wolna kwota pozwalająca na realizację zlecenia/przelewu na rzez zakładu ubezpieczeń najpóźniej w dniu wskazanym na polisie lub innym dokumencie ubezpieczeniowym lub płatniczym jako termin zapłaty -

W przypadku pytań bądź wątpliwości broker Supra Brokers S.A. uruchomił do Państwa usług specjalny numer infolinii (71) 777 04 41, pod którym będą dyżurować w godzinach 8.00 – 16.00 pracownicy naszej kancelarii udzielający informacji o programie ubezpieczeniowym, sposobie przystąpienia do ubezpieczenia, początku odpowiedzialności oraz o wszystkich innych kwestiach dotyczących nowego programu ubezpieczenia.

Z poważaniem,

Tomasz Fabijański

Broker Ubezpieczeniowy

e-mail :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja : "zwichniecia, złamania, skręcenia"......link tutaj

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu - link tutaj

Jak  rodzice zgłaszają szkodę?

Nazwa   jednostki

Szkoła   Podstawowa nr 4

w   Tarnobrzegu

Adres

ul.   Stanisława Wyspiańskiego 10,

39-400 Tarnobrzeg

Numer   polisy 436000111402

DOWOLNY SPOSÓB   ZGŁASZANIA SZKÓD

Telefon   do zgłaszania szkód

 

801   107 107 lub (58) 555 60 00

Elektronicznie   za pośrednictwem strony www

http://www.ergohestia.pl/dla-ciebie/likwidacja-szkod/zglos-szkode-ze-swojej-polisy.html

Numer   faksu do zgłaszania szkód

 

(58)   555 60 01

Pisemnie  

 

STU   ERGO HESTIA S.A.

ul.Hestii   1,

81-731   SOPOT

Prosimy pobrać i wypełnić druk zgłoszenia szkody

Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2015/2016

Ubezpieczenie Grupowe InterRisk - wyciąg

Świadczenie Wysokość świadczenia Wysokość sumy ubezpieczenia
1. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100,00% SU 10000
2. koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych Do 30% SU 10000
3. koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych Do 30% SU 10000
4. uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU 10000
5. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 10% SU 10000
6. śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku jednorazowo 10% SU 10000
7. pogryzienie przez psa jednorazowo 1% SU 10000
8. trwałe inwalidztwo częściowe zgodnie z tabelą nr 4 OWU 10000
9. złamanie kości, zwichnięcie lub skręcenie stawów zgodnie z tabelą nr 5 OWU 10000
10. nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem 5% SU 10000
11. uszkodznie ciała w NNW, wymagające interwencji lekarskiej w placówce medycznej i minimum jednej wizyty 1,5% SU 10000

OPCJE DODATKOWE

oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku II stopień-10% SU; IIIstopień-30% SU; IV stopień 50%SU 1000
odmrożenia II stopień-10% SU; IIIstopień-30% SU; IV stopień 50%SU 1000
pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1% SU za każdy dzień (świadczenie płatne od trzeciego dnia pobytu) 1000
pobyt w szpitalu w wyniku choroby 1% SU za każdy dzień (świadczenie płatne od trzeciego dnia pobytu) 2000
poważne zachorowanie( nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane) 100% SU 1000
koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 10% SU 1000

Additional information