Search

Information

Big Dragon

Działania w międzynarodowym projekcie "Big Dragon" prezentowała w ramach dzielenia się dobrymi praktykami Dorota Deroń - nasza nauczycielka i ambasador programu eTwinning, w czasie konferencji w Nowym Sączu.

Do udziału w spotkaniu zaproszony został pan dyrektor Grzegorz Kokoszka. Prezentowane działania, podejmowane przez uczniów klasy trzeciej oraz ich duże osiągnięcia zrobiły na uczestnikach konferencji duże wrażenie.

Cieszymy się z tego wyróżnienia i gratulujemy sukcesu.

 

Code Week

Maraton kodowania w naszej szkole, to rezultat pracy w ramach współpracy międzynarodowej w projektach eTwinning. W tym roku szkolnym nasza szkoła była głównym organizatorem tychże działań.

O tym, jakie wydarzenia miały miejsce w naszej szkole prezentuje film: https://youtu.be/6AE8FBSUiag

  

 

 

Międzynarodowy projekt eTwinning "Mathematics everywhere"

Przez cały rok szkolny 2018/2019 uczniowie z klasy 2 c uczestniczyli w międzynarodowym projekcie eTwinning "Mathematics everywhere".
Nauczyciele z różnych krajów wymieniali doświadczenia, tworzyli ciekawe materiały, które zachęcały dzieci do poszukiwania matematyki w otoczeniu, motywowały je do podejmowania działań i wykorzystywania umiejętności matematycznych w praktyce. Matematyka obecna była na wszystkich edukacjach, a zdobywane umiejętności uczniowie wykorzystywali na różnych przedmiotach szkolnych.
Głównym celem projektu była potrzeba zwrócenia uwagi na przydatność nauki matematyki w życiu każdego człowieka. W ramach współpracy partnerskiej dzieci uczestniczyły w wielu różnorodnych wydarzeniach, które wzbogaciły i uatrakcyjniły proces edukacyjny oraz przynosiły satysfakcję wszystkim zaangażowanym uczestnikom.
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji podsumowującej działalność wszystkich partnerów projektu:
 

Międzynarodowy projekt eTwinning "The seven wonders of my city"

Uczniowie z klasy 2c uczestniczyli w międzynarodowym projekcie eTwinning "The seven wonders of my city".
Działania projektowe związane były z rozwijaniem zainteresowań o mieście, rozbudzaniem uczuć patriotyzmu lokalnego. Dzieci gromadziły informacje o swojej miejscowości, zabytkach, ulicach, poszukiwały ciekawostek o znanych mieszkańcach, najpiękniejszych i ciekawych miejscach w Tarnobrzegu i okolicy. W ramach wykonywanych zadań partnerskich uczyły się m.in korzystać z mapy, tworzyć interaktywne puzzle, lapbooki, albumy i prezentacje z wykorzystaniem aplikacji i programów komputerowych. Poznały tradycje partnerskich miast, postać Stanisława Jachowicza, który pochodził z Tarnobrzega, zgromadziły również informacje o patronach ulic i partnerskich miastach. Zadania ułatwiły dzieciom przyswojenie treści programowych z zakresu edukacji społeczno - przyrodniczej.
Podejmowane aktywności prezentuje na swoim blogu wychowawczyni klasy - Dorota Deroń
 

Międzynarodowy projekt eTwinning "Big Dragon"

Uczniowie z klasy 2c wspólnie z wychowawczynią Dorotą Deroń uczestniczyli w tym roku szkolnym w międzynarodowym projekcie eTwinning "Big Dragon". 
Uczniowie wykonywali zadania projektowe, których celem był rozwój umiejętności językowych, poznawczych i programistycznych. Samodzielnie wyszukiwali i gromadzili informacje o znanych smokach, czytali książki, oglądali filmy, przygotowywali prezentacje. Uczyli się odpowiedniej komunikacji wykorzystując aplikacje i programy internetowe. Uczyli się odpowiedniej komunikacji wykorzystując aplikacje i programy internetowe. Słuchali i nagrywali swoje wypowiedzi, również w języku angielskim. Poznawali platformę Tynker i stawiali pierwsze kroki w nauce programowania wizualnego. Tworzyli ciekawe projekty w Scratch Junior i Scratch, dokonywali remiksów i pisali komentarze do prac kolegów.
W ramach projektu partnerzy utworzyli wspólne studio Scratch, komiksy i książeczki internetowe. Wszyscy wspólnie uczestniczyli w akcji Code Week i Hour of Codeań.
 
 
Oto wspólne podsumowanie działań partnerskich: 
 
Prezentacja działań projektowych w klasie 2c: 

Additional information