Search

Information

Ekoczytacze

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 i promuje czytelnictwo w dwóch aspektach eko: w warstwie merytorycznej - czytamy i opracowujemy książki o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, w warstwie metodycznej - używamy ebooków, audiobooków i TIK. Relacje z działań udostępniamy tutaj: https://twinspace.etwinning.net/120951
 

Kierunek bezpieczeństwo

Projekt krajowy skierowany dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Zakłada podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły, ze szkoły do domu oraz w szkole. Realizowany będzie w pierwszych miesiącach nauki w szkole. Realizacja tematyki odbywać się będzie w obrębie wszystkich obszarów edukacji poprzez rozmaite aktywności uczniów. Rezultatem projektu będzie wypracowanie przez uczniów kodeksu bezpieczeństwa na drogach oraz filmu edukacyjnego o bezpieczeństwie w szkole. Projekt jest zgodny z podstawą programową. Zakładamy możliwość modyfikacji działań i rezultatów projektu wypracowanych we współpracy partnerskich szkół. Zapraszamy do śledzenia działań partnerskich: https://twinspace.etwinning.net/116824
 

Dobry start

Projekt międzynarodowy, przeznaczony dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Celem wspólnych działań będzie zachęcenie i motywowanie dzieci do podejmowania obowiązków szkolnych oraz uświadomienie im ich mocnych stron, Zadania projektowe będą rozwijały empatię, wrażliwość i kreatywność dziecięcą. Realizacja projektu odbywać się będzie we wrześniu i opierać na wspólnym świętowaniu Dot Day. Podejmowane działania można śledzić tu: https://twinspace.etwinning.net/120950/home
 

Cultural STEM

W czasie nauczania zdalnego uczniowie z klasy 3 C współpracowali z partnerskimi szkołami w ramach międzynarodowego projektu eTwinning "Cultural STEM". W tym czasie poznawali nowe narzędzia TIK, dzięki którym w ciekawy sposób zdobywali wiedzę i wykorzystywali swoje umiejętności w praktyce. Wspólne lekcje na platformie Microsoft Teams zaowocowały ciekawymi materiałami. Dzieci wspólnie utworzyły klasową biblioteczkę, wykonywały ciekawe prace w swoich domach, a działania projektowe zachęcały je do kreatywnych poszukiwań, rozwiązań,  pomagały nabywać wielu przydatnych kompetencji przyszłości.
 
Zachęcamy do obejrzenia prac uczniów:

https://youtu.be/s2NQI1nDv18

 

 

Little Seekers - podsumowanie

W projekcie międzynarodowym eTwinning współpracowali uczniowie klasy 3C z wychowawczynią Dorotą Deroń. Zadania projektowe realizowane były od września do marca br.

O tym, jakie innowacje pedagogiczne realizowano w tym czasie zobaczyć można w przygotowanej prezentacji: 

https://view.genial.ly/5e705d8445bfe40fc00b01e8/presentation-little-seekers-podsumowanie

Additional information