Search

Information

Bezpieczeństwo w sieci

W roku 2017/2018 realizujemy w szkole projekt pt. Cybernauci. Jest on kompleksowym projektem  kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci skierowanym do uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów.  Jego celem jest podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

Projekt jest finansowany przez MEN i został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Additional information