Search

Information

Zakończenie roku szkolnego w dniu 19 czerwca 2019 (środa)

Informacja na temat organizacji zakończenia roku szkolnego w dniu 19 czerwca 2019 (środa)

Plan dnia:

godz. 8.00 - Msza św. dla społeczności naszej szkoły w kościele OO. Dominikanów z okazji zakończenia roku szkolnego. Zapraszamy uczniów wraz z rodzicami.

godz. 9.30 - spotkania w salach z wychowawcami klas dla oddziałów:
  1a - s. 15
  1b - s.16
  1c - s.18
  2a - s. 20
  2b - s. 19
  2c - s. 17 
  4a - s. 21 
  4b - s. 26
  4c - s. 29
  4d - s. 30
  5a - s. 31
  5b - s. 32
  5c - s. 33
  5d - s. 34

godz. 10.00 - uroczystość zakończenia roku szkolnego na boisku SP4 dla uczniów klas 1-7

Po zakończeniu uroczystości pozostali uczniowie spotykają się z wychowawcami klas według porządku:
  3a - s. 18
  6a - s. 21
  6b - s. 30
  6c - s. 31
  6d - s. 32
  7a - s. 33
  7b - s. 34
  7c - s. 35

godz. 18.00 - uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas 8 oraz 3 gimnazjum w sali gimnastycznej SP4  (ul .Wyspiańskiego 10)

Additional information