Search

Information

Pierwsza pomoc w przypadku ataku epilepsji (padaczki)

1% społeczeństwa w naszym kraju to ok. 400 000 ludzi. Nie każda z tych osób doświadcza ataków epilepsji, jednak prawdopodobieństwo, że w naszej obecności zdarzy się atak padaczki, jest duże. Stąd bardzo istotna jest znajomość zasad pierwszej pomocy, tym bardziej, że w świadomości społecznej funkcjonuje wiele nieprawdziwych informacji odnośnie tego, jak w prawidłowy sposób pomóc osobie w czasie ataku drgawek.
 
 
Spróbujmy je podsumować:
 
1. Należy usunąć wszelkie przedmioty, które mogą być niebezpieczne dla chorego (np. okulary czy przedmioty znajdujące się obok głowy),
 
2. Priorytetem w czasie ataku jest ochrona głowy i kręgosłupa przed urazami,
 
3. Po ataku należy ułożyć chorego w pozycji bezpiecznej i kontrolować oddech
4. W czasie ataku i po jego ustąpieniu należy zapewnić choremu komfort, być przy nim i wspierać go. Atak kosztuje mnóstwo energii, ponadto po ustąpieniu drgawek pojawiają się przejściowe zaburzenia logicznego myślenia.
 
5. Zadzwoń po pogotowie ratunkowe, jeśli nie znasz osoby, która doznała w Twojej obecności ataku drgawek. Należy wezwać karetkę także wtedy, gdy po ustąpieniu drgawek osoba jest nieprzytomna, atak trwał bardzo długo lub doprowadzić do poważnego urazu.
 
W razie ataku epilepsji NIE WOLNO:
 
1. Powstrzymywać na siłę drgawek i krępować ruchów, gdyż można w ten sposób doprowadzić do urazu.
 
2. Wkładać przedmiotów pod głowę, gdyż zmniejsza to drożność dróg oddechowych.
3. Otwierać na siłę zaciśniętych szczęk.
 
4. Robić sztucznego oddychania oraz podawać płynów.

Additional information