Search

Information

Egzamin ósmoklasistów

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W roku 2019 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego:  angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Włączenie G2 do SP4

W tym roku szkolnym Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu. 

Programowanie w klasie I i IV

W bieżącym roku szkolnym będziemy w szkole pilotażowo wdrażać nauczanie programowania do edukacji formalnej w klasie pierwszej i czwartej na podstawie innowacji pedagogiczej.

Celami wdrażanego pilotażu jest:

1. Wypracowanie realnych zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz rekomendowanie do powszechnego wdrożenia, najskuteczniejszych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli w zakresie programowania,

2. Uruchomienie narzędzi wsparcia dla nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej ułatwiających samokształcenie na podstawie materiałów wytworzonych w pilotażu.

Czas pilotażu: 1 rok z możliwością przedłużenia do 3 lat

Początek pilotażu: 1 września 2016 r.

Świetlica dla szesciolatków

W tym roku szkolnym organizujemy świetlicę dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Klasa I  złożona z uczniów szescioletnich  bedzie uczyła się na I zmianę i zajęcia będzie rozpoczynała zawsze o godz. 8.25.

Przed zajęciami i po zajęciach sala będzie wykorzystywana jako świetlica. Dwie ubikacje zostały przystosowane do wieku maluchów (jedna dla dziewczynek, druga dla chłopców). Przed nami jeszcze dostosowanie szatni i wyposażenie klasy w materiały  dydaktyczne. Realizacje tych planów będzie możliwa po otrzymaniu dotacji z rezerwy budżetowej Państwa o którą szkoła wnioskowała. Mamy nadzieję, że takie warunki nauki będą dla uczniów bardzo zbliżone do tych, które mieli w przedszkolu.

Ciekawszy WF od 2014 r.

W roku szkolnym 2014/2015 wprowadzamy realizację dwóch ogólnopolskich programów dotyczących zajęć wychowania fizycznego i program autorski naszych nauczycieli wychowania fizycznego, których celem jest urozmaicenie zajęć wychowania fizycznego w szkole.

"Mały Mistrz".

Dwie klasy pierwsze będą uczestniczyć w programie ogólnopolskim "Mały Mistrz". Jedna z trzech lekcji wf w tych klasach będzie prowadzona przez dwóch  nauczycieli - wychowawcę klasy i nauczyciela wychowania fizycznego. Ideą tego programu jest propagowanie aktywnej postawy ucznia. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Bloki te to:

 1. Rowerzysta -Turysta,
 2. Gimnastyk -Tancerz,
 3. Saneczkarz - Narciarz - Łyżwiarz,
 4. Piłkarz,
 5. Lekkoatleta,
 6. Pływak - Wodniak.

Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności “Piłkarz” realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki.Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

"MultiSport"

W klasach IV - VI (poza klasami sportowymi) będzie realizowany pogram ogólnopolski "MultiSport". Ideą tego programu jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Zajęcia będą organizowane na różnych obiektach sportowych dających możliwość upowszechniania wielu sportów zgodnie z zainteresowaniami i indywidualnymi predyspozycjami uczniów.

Wywiad z panią Anną Czaplińską - Naczelnik Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu w TV Tarnobrzeg

Autorski program nauczania w kl. VI - VI

W klasach IV i V zajęcia wychowania fizycznego będą realizowane wg autorskiego programu nauczania. Dwie godziny prowadzone będą w formie zajęć ogólnorozwojowych i gier zespołowych na sali gimnastycznej lub Orliku, a dwie następne w formie sportów letnich czy zimowych np. narciarstwo, saneczkarstwo, łyżwiarstwo, żeglarstwo, kolarstwo itp.


 

Additional information