Search

Information

Programowanie w klasie I i IV

W bieżącym roku szkolnym będziemy w szkole pilotażowo wdrażać nauczanie programowania do edukacji formalnej w klasie pierwszej i czwartej na podstawie innowacji pedagogiczej.

Celami wdrażanego pilotażu jest:

1. Wypracowanie realnych zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz rekomendowanie do powszechnego wdrożenia, najskuteczniejszych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli w zakresie programowania,

2. Uruchomienie narzędzi wsparcia dla nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej ułatwiających samokształcenie na podstawie materiałów wytworzonych w pilotażu.

Czas pilotażu: 1 rok z możliwością przedłużenia do 3 lat

Początek pilotażu: 1 września 2016 r.

Additional information