Search

Information

Klasa żeglarska

W nowym roku szkolnym jedna z klas czwartych  będzie realizować program klasy sportowej. W ramach 10 godzin (o 6 godzin więcej niż w zwykłej klasie) zajęć wychowania fizycznego uczniowie będą ćwiczyć sporty ogólnorozwojowe, gry zespołowe i technikę żeglarską. Szkoła zapewnia naukę żeglarstwa przez cały rok szkolny i praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy przez okres wrzesień - październik i maj-czerwiec na jeziorze tarnobrzeskim. Uczniowie będą pływać na szkolnej żaglówce.

 


Żeglarstwo jest doskonałym sportem dla uczniów. Uczy samodzielności i posłuszeństwa oraz pokory wobec żywiołu natury. Dzieci będą stawać się bardziej odpowiedzialne, nie tylko za siebie, ale także za innych. Muszą rozumieć i bezwzględnie stosować się do poleceń oraz bacznie obserwować zmiany. Doskonale ćwiczą orientację przestrzenną, uczą się kojarzyć strony świata oraz zorientowanie jachtu i osoby w przestrzeni. Żeglarstwo wymaga koordynacji pracy sterem z kierunkiem płynięcia (wyznaczonym kursem), optymalnego ustawienia żagli w określonych kursach, dostosowania się do zmieniającego się wiatru oraz jego kierunku i siły. Poprzez odpowiednie balansowanie, uczniowie będą wyrabiać zmysł równowagi - tak ważną dla dzieci dyslektycznych funkcję. Będą sprawdzać się w trudnych warunkach, kształtować charakter i silną wolę oraz uczyć się współpracy i współdziałania w grupie. Załoga musi być stale przygotowana do działania. Odpowiednie manewrowanie jachtem wymaga skoordynowania wszystkich czynności, a zakładamy iż każde dziecko będzie pełnić rolę sternika czyli osoby prowadzącej jacht i odpowiedzialnej za załogę. W programie założyliśmy więc, iż uczniowie zdobędą nowe kompetencje społeczne, które wymagają od wszystkich samodyscypliny i odpowiedzialności. Obok zajęć typowo edukacyjnych, jako priorytet traktujemy cele, których realizacja spowoduje, że uczniowie:

  • będą potrafili zachować się w nowych, niecodziennych sytuacjach
  • będą współpracowali ze sobą
  • będą czuli się odpowiedzialni za innych oraz za wspólne mienie
  • bez leku podejmą nowe wyzwania
  • nauczą się analizowania i szybkiego reagowania w danej sytuacji

Jesteśmy przekonani, że żeglarstwo jest idealnym sportem dla dzieci. Nauka żeglarstwa łączy w sobie elementy edukacji, wychowania i terapii. Jest to kontynuacja działań terapeutycznych podejmowanych w szkole, mających wzmocnić poczucie własnej wartości. Uczniowie tej klasy będą badani przez lekarza medycyny sportowej przed przystąpieniem do ćwiczeń.

Zapisy w sekretariacie szkoły. ZAPRASZAMY.

 

 

Additional information