Search

Information

Klasa sportowa IV

Od roku szkolnego 2014/2015 tworzymy  jedną klasę czwartą jako klasę sportową o profilu gry zespołowe i żeglarstwo. Program tej klasy będzie realizowany już po raz trzeci  w szkole wzorem ubiegłych lat. Klasy sportowe uczęszczają na basen - nauka pływania. Dla uczniów tych klas organizowany jest wyjazd w góry na tzw. "białą szkołę",  na której uczniowie uczą się jazdy na nartach i łyżwach. Ogólna ilość godzin wychowania fizycznego w klasie sportowej - 10 godzin na tydzień (czyli 2 godziny wf dziennie).

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów chętnych do zapisu do klasy sportowej odbyło się 14 kwietnia 2014r. Zapraszamy  rodziców do zapisywania dzieci do tej klasy w sekretariacie szkoły.  Spotkanie dla rodziców i uczniów  klasy sportowej  w celu wyjaśnienia funkcjonowania klasy sportowej odbędzie się we wrześniu 2014r.

 

Oświadczenie

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka .................................................. ucznia klasy ......................... Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu do klasy sportowej. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/~~łam się z zasadami rekrutacji i akceptuję warunki przyjęcia.

 

.......................................................

data i podpis rodzica / opiekuna

Additional information