Search

Information

Ciekawszy WF od 2014 r.

W roku szkolnym 2014/2015 wprowadzamy realizację dwóch ogólnopolskich programów dotyczących zajęć wychowania fizycznego i program autorski naszych nauczycieli wychowania fizycznego, których celem jest urozmaicenie zajęć wychowania fizycznego w szkole.

"Mały Mistrz".

Dwie klasy pierwsze będą uczestniczyć w programie ogólnopolskim "Mały Mistrz". Jedna z trzech lekcji wf w tych klasach będzie prowadzona przez dwóch  nauczycieli - wychowawcę klasy i nauczyciela wychowania fizycznego. Ideą tego programu jest propagowanie aktywnej postawy ucznia. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Bloki te to:

  1. Rowerzysta -Turysta,
  2. Gimnastyk -Tancerz,
  3. Saneczkarz - Narciarz - Łyżwiarz,
  4. Piłkarz,
  5. Lekkoatleta,
  6. Pływak - Wodniak.

Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności “Piłkarz” realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki.Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

"MultiSport"

W klasach IV - VI (poza klasami sportowymi) będzie realizowany pogram ogólnopolski "MultiSport". Ideą tego programu jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Zajęcia będą organizowane na różnych obiektach sportowych dających możliwość upowszechniania wielu sportów zgodnie z zainteresowaniami i indywidualnymi predyspozycjami uczniów.

Wywiad z panią Anną Czaplińską - Naczelnik Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu w TV Tarnobrzeg

Autorski program nauczania w kl. VI - VI

W klasach IV i V zajęcia wychowania fizycznego będą realizowane wg autorskiego programu nauczania. Dwie godziny prowadzone będą w formie zajęć ogólnorozwojowych i gier zespołowych na sali gimnastycznej lub Orliku, a dwie następne w formie sportów letnich czy zimowych np. narciarstwo, saneczkarstwo, łyżwiarstwo, żeglarstwo, kolarstwo itp.


 

Additional information