Search

Information

Klasa sportowa IV

Od roku szkolnego 2014/2015 tworzymy  jedną klasę czwartą jako klasę sportową o profilu gry zespołowe i żeglarstwo. Program tej klasy będzie realizowany już po raz trzeci  w szkole wzorem ubiegłych lat. Klasy sportowe uczęszczają na basen - nauka pływania. Dla uczniów tych klas organizowany jest wyjazd w góry na tzw. "białą szkołę",  na której uczniowie uczą się jazdy na nartach i łyżwach. Ogólna ilość godzin wychowania fizycznego w klasie sportowej - 10 godzin na tydzień (czyli 2 godziny wf dziennie).

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów chętnych do zapisu do klasy sportowej odbyło się 14 kwietnia 2014r. Zapraszamy  rodziców do zapisywania dzieci do tej klasy w sekretariacie szkoły.  Spotkanie dla rodziców i uczniów  klasy sportowej  w celu wyjaśnienia funkcjonowania klasy sportowej odbędzie się we wrześniu 2014r.

 

Oświadczenie

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka .................................................. ucznia klasy ......................... Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu do klasy sportowej. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/~~łam się z zasadami rekrutacji i akceptuję warunki przyjęcia.

 

.......................................................

data i podpis rodzica / opiekuna

Klasa sportowa IV A

Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Kopernika w Tarnobrzegu tworzy w nowym roku szkolnym 2013/2014 jedną klasę czwartą jako klasę sportową o profilu gry zespołowe i żeglarstwo. Program tej klasy będzie realizowany już po raz drugi w szkole wzorem ubiegłego roku szkolnego. Klasy sportowe uczęszczają na basen - nauka pływania. Dla uczniów tych klas organizowany jest wyjazd w góry na tzw. "białą szkołę",  na której uczniowie uczą się jazdy na nartach i łyżwach. Ogólna ilość godzin wychowania fizycznego w klasie sportowej - 10 godzin na tydzień (czyli 2 godziny wf dziennie).

Zapisy do nowo tworzonej klasy sportowej trwają do końca maja 2013r. Zapraszamy chętnych rodziców do zapisywania dzieci do tej klasy w sekretariacie szkoły. Spotkanie dla rodziców i uczniów  klasy sportowej  w celu wyjaśnienia funkcjonowania klasy sportowej odbędzie się we wrześniu 2013r.

Klasa żeglarska

W nowym roku szkolnym jedna z klas czwartych  będzie realizować program klasy sportowej. W ramach 10 godzin (o 6 godzin więcej niż w zwykłej klasie) zajęć wychowania fizycznego uczniowie będą ćwiczyć sporty ogólnorozwojowe, gry zespołowe i technikę żeglarską. Szkoła zapewnia naukę żeglarstwa przez cały rok szkolny i praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy przez okres wrzesień - październik i maj-czerwiec na jeziorze tarnobrzeskim. Uczniowie będą pływać na szkolnej żaglówce.

 


Żeglarstwo jest doskonałym sportem dla uczniów. Uczy samodzielności i posłuszeństwa oraz pokory wobec żywiołu natury. Dzieci będą stawać się bardziej odpowiedzialne, nie tylko za siebie, ale także za innych. Muszą rozumieć i bezwzględnie stosować się do poleceń oraz bacznie obserwować zmiany. Doskonale ćwiczą orientację przestrzenną, uczą się kojarzyć strony świata oraz zorientowanie jachtu i osoby w przestrzeni. Żeglarstwo wymaga koordynacji pracy sterem z kierunkiem płynięcia (wyznaczonym kursem), optymalnego ustawienia żagli w określonych kursach, dostosowania się do zmieniającego się wiatru oraz jego kierunku i siły. Poprzez odpowiednie balansowanie, uczniowie będą wyrabiać zmysł równowagi - tak ważną dla dzieci dyslektycznych funkcję. Będą sprawdzać się w trudnych warunkach, kształtować charakter i silną wolę oraz uczyć się współpracy i współdziałania w grupie. Załoga musi być stale przygotowana do działania. Odpowiednie manewrowanie jachtem wymaga skoordynowania wszystkich czynności, a zakładamy iż każde dziecko będzie pełnić rolę sternika czyli osoby prowadzącej jacht i odpowiedzialnej za załogę. W programie założyliśmy więc, iż uczniowie zdobędą nowe kompetencje społeczne, które wymagają od wszystkich samodyscypliny i odpowiedzialności. Obok zajęć typowo edukacyjnych, jako priorytet traktujemy cele, których realizacja spowoduje, że uczniowie:

  • będą potrafili zachować się w nowych, niecodziennych sytuacjach
  • będą współpracowali ze sobą
  • będą czuli się odpowiedzialni za innych oraz za wspólne mienie
  • bez leku podejmą nowe wyzwania
  • nauczą się analizowania i szybkiego reagowania w danej sytuacji

Jesteśmy przekonani, że żeglarstwo jest idealnym sportem dla dzieci. Nauka żeglarstwa łączy w sobie elementy edukacji, wychowania i terapii. Jest to kontynuacja działań terapeutycznych podejmowanych w szkole, mających wzmocnić poczucie własnej wartości. Uczniowie tej klasy będą badani przez lekarza medycyny sportowej przed przystąpieniem do ćwiczeń.

Zapisy w sekretariacie szkoły. ZAPRASZAMY.

 

 

Additional information