Search

Information

Podsumowanie 2016 roku

Nasze Stowarzyszenie pod koniec listopada podsumowało projekt „Poznajemy ciekawostki przyrodnicze naszego regionu”. W ramach projektu dzieci, z klas drugich i trzecich „czwórki”, uczestniczyły w warsztatach ekologicznych w Parku Dzikowskim w Tarnobrzegu. Zorganizowano także wycieczkę do Budy Stalowskiej, połączoną z warsztatami w terenie i ogniskiem.  Łącznie w projekcie wzięło udział 63 uczniów klas II i III. Nasze Stowarzyszenie w ramach projektu zakupiło ponadto tablice demonstracyjne, które umożliwiły estetyczne zaprezentowanie konkursowych fotografii wykonanych przez uczestników w plenerze.

W podsumowaniu projektu wzięli udział: dzieci, przedstawiciel Urzędu Miasta – pani Joanna Rybczyńska, przedstawiciel REGIONALNEGOCENTRUM PROMOCJIOBSZARU NATURA2000 TARNOBRZESKADOLINA WISŁY – pan Janusz Wepsięć, rodzice i bliscy uczniów, członkowie Stowarzyszenia. Podczas imprezy zaprezentowano program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły oraz prace przesłane przez dzieci na konkurs fotograficzny przeprowadzony w ramach projektu. Następnie zabrali głos nasi goście. Cieszy nas, że przedstawicielka Urzędu Miasta zwróciła uwagę na aktywność i działalność „Copernicusa” w środowisku lokalnym. Pan Janusz Wepsięć podkreślił atrakcyjność dla dzieci naszych działań w ramach projektu i przekazał sadzonkę drzewa do przyszkolnego terenu zielonego.  Na zakończenie rozstrzygnięto konkurs fotograficzny, który poziomem prac przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania. Czternaścioro dzieci otrzymało piękne książki o tematyce przyrodniczej i gadżety, a pozostali uczestnicy spotkania - słodki upominek. Nasze podsumowanie upłynęło w miłej i ciepłej atmosferze. 

Poznajemy ciekawostki przyrodnicze naszego regionu

 Stowarzyszenie „COPERNICUS”, w ramach realizowanego projektu „Poznajemy ciekawostki przyrodnicze naszego regionu”, zorganizowało dwie wycieczki z zakresu edukacji przyrodniczej. We wrześniu odbyły się warsztaty z pracownikiem REGIONALNEGO CENTRUM PROMOCJI  OBSZARU NATURA2000, podczas których prawie 30 dzieci obserwowało drzewostan parku dzikowskiego, poznawało faunę naszego regionu, zwiedzając wystawę stałą i oglądając film przyrodniczy o ptakach. W czasie zajęć laboratoryjnych, nasi uczniowie mogli poznać świat mikroskopijnych roślin i zwierząt.

Druga wycieczka odbyła się 25 października i uczestniczyło w niej 37 dzieci z klas II i III. Uczniowie podczas spotkania z leśnikiem zwiedzali ścieżkę edukacyjną „Berówka” i wzięli udział w warsztatach terenowych w Nadleśnictwie Nowa Dęba. Oprócz poznania siedlisk leśnych, miejscowej fauny i flory, jedną z atrakcji było wejście na szkółkę leśną. W czasie wędrówki po lesie dzieci zaobserwowały m.in. klucz dzikich kaczek, żerowisko bobra oraz dzika, budki lęgowe ptaków i nietoperzy, grzyby jadalne i trujące, mrowisko. Podsumowaniem wycieczki było ognisko połączone z konkursem wiedzy i pokazem poroży ssaków występujących w lasach Nadleśnictwa Nowa Dęba. Podczas zajęć dzieci uwieczniały ciekawe okazy przyrodnicze robiąc zdjęcia, ponieważ dla uczestników został ogłoszony konkurs fotograficzny, którego wyniki będą prezentowane na holu szkolnym. Zajęcia terenowe w lesie dostarczyły dzieciom wiele wiedzy i radości, tym bardziej, że mogły podziwiać las w barwach pięknej złotej jesieni. 

Zapraszamy do Galerii zdjęć - fotoreportaż

Międzypokoleniowo

"Międzypokoleniowo i...patriotycznie" to hasło przewodnie spotkania zorganizowanego przez Stowarzyszenie Copernicus przy Szkole Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu. O trudnych dla narodu polskiego chwilach, ale i o entuzjazmie związanym z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja mówili niezwykli goście zaproszeni przez . To studenci z Uniwersytetu III Wieku, którzy stanowią elitę intelektualną Tarnobrzega. Ze wzruszeniem przyjęliśmy to, jak przygotowali się dla dzieci, jak potrafili stanąć przed nimi i recytować poezję. Dziękujemy, jesteście Wielcy. Dziękujemy również plastyczkom z UTW, które przygotowały część warsztatową spotkania i wspólnie z uczniami wykonały kotyliony, oczywiście na 3 maja!

https://www.facebook.com/monika.stojowska.5/posts/1067751273284889

 

Strefa NGO 2016

Podczas tegorocznych obchodów Dni Tarnobrzega Pan Prezydent Grzegorz Kiełb zaprosił organizacje pozarządowe, działające na terenie naszego miasta, do udziału w strefie NGO. Członkowie Stowarzyszenia Copernicus prezentowali swoje dotychczasowe działania i osiągnięcia w pracy na rzecz najmłodszych tarnobrzeżan. Dzięki spotkaniu w specjalnej strefie członkowie różnych stowarzyszeń mieli okazję do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń. Copernicus zorganizował zajęcia plastyczne dla dzieci, które mogły rozwijać swoje umiejętności plastyczne lepiąc z ciastoliny. Rodzice i dzieci odwiedzające stoisko Stowarzyszenia Copernicus zapoznali się z ofertą zajęć organizowanych w ramach projektów grantowych.

Czytaj więcej: Strefa NGO 2016

Additional information