Search

Information

Konkurs czystości

Regulamin Konkursu Czystości

 1. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów naszej szkoły do dbania o porządek w szatniach.
 2. Konkurs polega na wyłonieniu dwóch klas, które utrzymują najlepszy porządek w swoim boksie w szatni szkolnej. Na ocenę czystości pracują wszystkie klasy przydzielone do konkretnego boksu.
 3. Konkurs trwać będzie od dnia 7 stycznia 2015 do 12 czerwca 2015r.
 4. Czystość sprawdzana będzie bez wcześniejszego powiadomienia raz w tygodniu.
 5. Oceny dokonywać będzie 3 osobowa komisja. Każdorazowo w skład komisji wchodzić będzie przedstawiciel Zarządu SU, pielęgniarka szkolna, nauczyciel przyrody.
 6. Każda z osób sprawdzających może przydzielić od 0 do 4 punktów.
 7. Kontrola boksu obejmować będzie w szczególności elementy:
  • buty zmienne powieszone w workach,
  • buty wierzchnie estetycznie ustawione,
  • wszystkie okrycia wierzchnie powieszone na haczykach.
 8. Punkty członków komisji będą każdorazowo sumowane, punkty z każdego miesiąca również będą sumowane.
 9. Punktacja będzie dostępna na stronie internetowej szkoły.
 10. Klasy z największą ilością punktów zostaną nagrodzone. Nagroda może być rzeczowa lub pieniężna, np. w postaci dofinansowania do biletów wstępu.
 11. Zwycięskim klasom zostaną przyznane nagrody po dniu 12 czerwca 2015. Nagrody mogą być wykorzystane w kolejnym roku szkolnym (wyjątkiem są klasy szóste).

Additional information