Search

Information

Rodzice szkole

Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Link do strony Fundacji

Additional information