Search

Information

Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Jolanta Grabiec,  omówiła podstawowe założenia pracy Rady Rodziców w roku 2012. Zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia częstotliwości spotkań. Ustalono, że Prezydium Rady będzie spotykać się raz w miesiącu, natomiast pełny skład Rady raz na 2-3 miesiące. Przewodnicząca zasygnalizowała potrzebę uzupełnienia pomocy naukowych w szkole, sprzętu sportowego.

 

Omówiono również organizację Pikniku Rodzinnego,termin pikniku ustalono na 21 kwietnia 2012r.

Ustalenia:

Na piknik planuje się przygotowanie 1-2 ciast od klasy oraz udział 2 rodziców z każdej klasy do celów organizacyjnych.

Zbiórka maskotek, książek lub innych artykułów z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników pikniku. Zebrane rzeczy można składać u wychowawców.

Dalsze propozycje będą przedstawione w marcu.

Organizacja „Dni Otwartych” w Szkole Podstawowej nr 4.

Termin: 27-29.02.2012r.

Godzina: 14.30 – 16.00

Ustalenia:

  1. W „Dniach Otwartych” biorą udział przedstawiciele „trójek klasowych”, oraz rodzice uczniów naszej szkoły.
  2. Zakupione zostaną upominki oraz poczęstunek dla odwiedzających szkołę dzieci,
  3. Uczniowie klas szóstych przygotowują program zabawy dla dzieci.

Komers klas szóstych.

Termin: czerwiec 2012

Ustalenia:

  1. Przypomnienie wysokości składki i jej przeznaczenia,

Dodatkowe spotkania „trójek klasowych” z Przewodniczącą Rady Rodziców.

Termin spotkania z trójkami klas VI będzie ustalony na zebraniu Rady Rodziców i ogłoszony na stronie szkoły.

Pani Dyrektor przedstawiła również:

  1. ofertę Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
  2. ofertę edukacyjną na ferie – zajęcia w Stalowej Woli,
  3. ofertę na ferie w szkole,
  4. możliwości wypożyczenia łyżew na czas ferii,
  5. informację na temat strony internetowej szkoły.

Na powyższych ustaleniach spotkanie zakończono.

Additional information