Search

Information

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

  6.30 - 8.00 - Zbieranie się dzieci w świetlicy. Notowanie informacji zgłaszanych przez rodziców. Rozmowy  z wychowankami. Gry  i zabawy dowolne według zainteresowań uczniów.

 8.00 – 10.00 – Zajęcia tematyczne zgodne z tygodniowym planem, prowadzone przez wychowawców świetlicy w grupach.

10.00 -10.30 – Drugie śniadanie.

 10.30 – 12.00 – Zabawy rozwijające pamięć, spostrzegawczość, logiczne myślenie ( krzyżówki, kalambury, quizy). Korzystanie z komputerów.  Gry i zabawy ruchowe. Praca indywidualna z uczniami.

 12.00 – 13.00 – Obiad.

 13.00– 14.00 – Odrabianie zadań domowych. Praca z uczniami mającymi trudności w nauce.

 14.00 – 15.00 – Zajęcia programowe: plastyczno – techniczne, rekreacyjno – sportowe, muzyczno – relaksacyjne, elementy bajkoterapii, muzykoterapii. Zajęcia wychowawcze w grupach.

 15.00 – 17.00– Zabawy dowolne z przewagą inicjatywy własnej dzieci. Czynności porządkowe w świetlicy. Odbieranie dzieci przez rodziców, opiekunów. Rozmowy indywidualne z rodzicami.

 

Additional information